Narzędzia strony

03.09.2021 -- Podpisano nowe umowy na skanowanie laserowe

31 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy dwie nowe umowy na pozyskanie danych wysokościowych metodą lotniczego skaningu laserowego w standardzie 1 i 2 (odpowiednio 4pkt/m2 i 12pkt/m2) oraz na opracowanie numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu i obrazów intensywności dla części województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

Podpisane umowy obejmują realizację 2766 arkuszy w zakresie części 1 (14040 km2) oraz 1311 arkuszy w zakresie części 2 (6751 km2). Prace wykona konsorcjum firm MGGP Aero Sp. z o.o. (lider), OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z .o.o.

Termin zakończenia umów przypada na 15 grudnia 2021 r.