Narzędzia strony

03.09.2021 -- Zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację rejestru PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i atrybutów.

 Obecna wersja danych PRNG zawiera między innymi zmiany takie jak:

  • wprowadziliśmy 113 urzędowych nazw miejscowości, które dotychczas nie posiadały określonej lokalizacji przestrzennej a w wyniku prowadzonych prac i na postawie informacji pozyskanych
    z urzędów gmin zostały zlokalizowane;
  • dla obiektów fizjograficznych z obszaru województwa mazowieckiego wprowadziliśmy postawienia uchwały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych nr 28/IV/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.;
  • zweryfikowaliśmy atrybuty „nazwa miejscowości nadrzędnej” oraz „identyfikator miejscowości nadrzędnej” dla urzędowych nazw miejscowości samodzielnych, tj. miast, wsi, kolonii, osad, osad leśnych, osiedli, przysiółków i schronisk turystycznych;
  • zweryfikowaliśmy zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników i wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rys1m.png 

Dane PRNG można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w nowej usłudze WMS oraz można pobrać zaktualizowane dane plikowe bezpłatnie do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez publikowane skorowidze w warstwie Dane do pobrania”.