Narzędzia strony

05.02.2021 -- Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 206 powiatów wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W publikowanej przez GUGiK warstwie informacyjnej dotyczącej stanu informatyzacji narad koordynacyjnych pojawiły się nowe powiaty, w których istnieje możliwość przeprowadzania narad w formie elektronicznej z tym, że nie mają jeszcze możliwości elektronicznego złożenia wniosku. Teraz w 149 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, a w 16 powiatach istnieje możliwość przeprowadzenia narady elektronicznej przy tradycyjnej formie złożenia wniosku.

Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej.

 

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.