Narzędzia strony

06.09.2021 -- Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Opublikowaliśmy zaktualizowane dokumenty (wersja 1.03) pn. „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji”. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag.