Narzędzia strony

08.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tucholskim, tatrzańskim, ropczycko-sędziszowskim, białostockim, m. Białystok, monieckim, nowodworskim, mrągowskim, m. Szczecin 6-7 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.