Narzędzia strony

08.09.2021 -- Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został udostępniony Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Celem projektu jest uchylenie pkt 5 w ust. 1 lp. 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i przywrócenie rozwiązań funkcjonujących w ewidencji gruntów i budynków przed 31 lipca 2021 r. w zakresie nieużytków.

Projekt rozporządzenia uzyskał akceptację Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na zastosowanie trybu odrębnego, o którym mowa w § 99 Regulaminu pracy Rady Ministrów, polegającego na rezygnacji z konsultacji publicznych, opiniowania i rozpatrzenia przez komisję prawniczą oraz ograniczenia zakresu uzgodnień międzyresortowych.