Narzędzia strony

08.09.2021 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pod hasłem „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” geodeci z tego województwa spotykają się 8-10 września 2021 r. w Rytebłotach. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski prezentacją zatytułowaną „Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego”.

Tematykę kontynuowali dyrektorzy z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:  Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Adolf Jankowski oraz  Departamentu Informacji o Nieruchomościach Rafał Władziński. W spotkaniu wzięli także udział miedzy innymi: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempiński, Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robert Cieszyński oraz Prezes Związku Powiatów Polskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.