Narzędzia strony

15.01.2021 -- Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 21 892 km2. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

 

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl