Narzędzia strony

15.01.2021 -- Pierwsza w 2021 r. sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W czasie trwającej w dniach 11-15 stycznia sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkolone zostały 32 osoby. Do tej pory w Projekcie POWER uczestniczyło zdalnie ponad 730 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/.