Narzędzia strony

16.02.2021 -- Drugi powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

15 lutego 2020 r. w powiecie wołomińskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

 

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. Od tamtej pory zostało przesłanych już blisko 1 500 zawiadomień elektronicznych o zmianach w KW.

Opisywana komunikacja w powiatach wołomińskim i mińskim odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. W najbliższym czasie funkcjonalności zostaną uruchomione także w innych systemach, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Obecny stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych firm przedstawia załączona tabela.

 

W niedalekiej przyszłości zostanie również uruchomione wysyłanie drogą elektroniczną zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do sądów rejonowych.