Narzędzia strony

16.02.2021 -- Nowe usługi WMS i WMTS dla ortofotomapy

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługi sieciowe WMS i WMTS zapewniające dostęp do najnowszej ortofotomapy dostępnej w PZGiK. Nowe usługi są dostępne pod adresami:

Najnowsza ortofotomapa jest również dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Ortofotomapa”.