Narzędzia strony

16.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 597 km2.

Opracowaniu podlegał obszar miast:

 • Siedlce  (woj. mazowieckie),
 • Wyszków (woj. mazowieckie),
 • Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie),

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
 • ortofotomapę o pikselu 0.10 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

oraz miast:

 • Radom (woj. mazowieckie),
 • Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie),

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
 • ortofotomapę o pikselu 0.05 m,
 • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 6, 7 i 8 zamówienia z 2021 r.

rys1m.png 

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.