Narzędzia strony

18.01.2021 -- Zaktualizowane wytyczne do modernizacji EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował 31 grudnia 2020 roku „Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania” oraz „Przykładowy projekt modernizacji” z prośbą o przedstawienie uwag do zaproponowanej treści tych dokumentów.

Dotychczas wpłynęły uwagi od Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i pomorskiego) oraz Geodety Województwa Wielkopolskiego, które miały wpływ na najnowsze wersje dokumentów.

 

Zaktualizowane wersje dokumentów Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania oraz Przykładowy projekt modernizacji są dostępne na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami i w razie potrzeby przesyłanie kolejnych uwag. Korespondencję prosimy kierować do Pana Rafała Władzińskiego - Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach na e-mail: Rafal.Wladzinski@gugik.gov.pl.