Narzędzia strony

19.01.2021 -- 31 stycznia 2021 r. kończy się możliwość klauzulowania na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych, 31 stycznia 2021 r. jest ostatnim dniem, w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową, na wniosek wykonawcy tych prac. Przypomina o tym Geodeta Kraju w piśmie do Starostów i Prezydentów Miast.