Narzędzia strony

20.01.2021 -- Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

W styczniu 2021 r. liczba kont w portalu ZSIN przekroczyła 10 000. Największą grupę użytkowników stanowią pracownicy administracji rządowej oraz organów podatkowych (34%), którzy mają dostęp do danych z całego kraju. Drugą co do liczności grupę użytkowników tworzą ex aequo użytkownicy jednostek szczebla powiatowego oraz gminnego (po 27%). Najmniejszy odsetek (12%) stanowią użytkownicy mający dostęp do danych z poszczególnych województw, do których zaliczają się głównie pracownicy urzędów wojewódzkich.