Narzędzia strony

27.01.2021 -- Nowe wydanie „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał zaktualizowaną wersję „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących. Atlas został opracowany i wydany w postaci drukowanej i w formie plików cyfrowych.

Cyfrowa wersja atlasu została przygotowana w dwóch wersjach, dla dwóch technologii druku i tłoczenia reliefowego: papieru puchnącego oraz termoformowania.

 

Pliki cyfrowe są dostępne do pobrania bezpłatnie zarówno w postaci wektorowej (pliki formatu CDR), jak i w postaci rastrowej (pliki formatu PDF, TIF oraz JPG) ze strony geoportal.gov.pl w sekcji „Dane do pobrania” warstwa „Opracowania tyflograficzne”.