Narzędzia strony

27.01.2021 -- Przeglądania chmur punktów dostępne dla całego kraju

Zakończyliśmy przetwarzanie danych lotniczego skanowania laserowego (ALS) do formatu wykorzystywanego w narzędziu Potree, które jest wykorzystywane w serwisie www.geoportal.gov.pl do przeglądania danych ALS.