Narzędzia strony

30.07.2021 -- Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

 

Do najważniejszymi zmian wprowadzonych w nowym rozporządzeniu należą:

  1. uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji bazy BDOT500;
  2. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
  3. wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów (multipunkt, multilinia, multipowierzchnia);
  4. zmiana niektórych znaków umownych mapy zasadniczej dla lepszego zobrazowania przebiegu przedstawianych obiektów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 roku.