Narzędzia strony

31.03.2021 -- Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez wymianę danych, usług i wiedzy – to główne założenia podpisanego 31 marca 2021 r. porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK).

 

Instytucje zadeklarowały współpracę między innymi w zakresie wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naukowej infrastruktury analitycznej (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WM) stworzonej w ramach projektu pt. „Centrum Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”.