Narzędzia strony

29.07.2021 -- Ponad 2000 osób uczestniczyło w wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”

W ponad trzygodzinnej wideokonferencji „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” zorganizowanej  29 lipca 2021 r. wziął udział Główny Geodeta Kraju dr hab. Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Głównego Geodety Kraju Alicją Kulką. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Głównego Geodety Kraju, w której przybliżył proces uchwalania 14 rozporządzeń do znowelizowanej 31 lipca 2020 r. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz najważniejsze zmiany w nich wprowadzone.

Następnie pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii szczegółowo przedstawiali poszczególne rozporządzenia. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi oraz ożywiona dyskusja dotycząca w szczególności rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rys. 1.png 

Rys. 2.png