Narzędzia strony

02.09.2021 -- Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna

W Jędrzejowie 2 i 3 września 2021 r. odbywa się doroczne spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Świętokrzyskiego. Konferencję rozpoczęło wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Po wykładzie na temat  zmian w przepisach Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz rozporządzeń wykonawczych GGK wraz z zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej  i Kartograficznej GUGiK Żanetą Kornatowską odpowiadał na liczne pytania i wyjaśniał wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych zapisów.

W pierwszym po przerwie spowodowanej pandemią tego typu regionalnym spotkaniu wzięli udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna wraz z wicestarostą Marią Barańską, Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Reczyński oraz Geodeci Powiatowi z tego województwa.