Narzędzia strony

23.06.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miast Poznań i Żory oraz 25 cm dla części województw wielkopolskiego i podlaskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK we wrześniu br.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia.
 

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w roku 2020, dostępne są w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie geoportal.gov.pl.