Narzędzia strony

29.05.2020 -- Archiwalne mapy ogólnogeograficzne oraz topograficzne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nowe podgrupy: „Mapy ogólnogeograficzne” oraz „Mapy topograficzne”

W ramach warstwy „Mapy ogólnogeograficzne” udostępniliśmy usługi prezentujące rastrowe opracowania map ogólnogeograficznych w układzie 1992 z podziałem na skale, odpowiednie dla różnych poziomów szczegółowości danych.