Aktualności

Lista stron

13.09.2021 -- Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 65% i 64% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej...o artykule 13.09.2021 -- Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

10.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 6 miast o łącznej powierzchni 584 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:Ostrołęka (woj. mazowieckie),Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie),Starachowice (woj. świętokrzyskie),Chełm (woj. lubelskie),Nowy Targ (woj. małopolskie),dla których wykonano:zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,ortofotomapa o pikselu 0.10 m,numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.oraz miasto Olsztyn

Czytaj więcej...o artykule 10.09.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

10.09.2021 -- Warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”

Wystąpieniem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego rozpoczął się drugi dzień XXXVIII warsztatów szkoleniowych „INFO-OŚRODEK” w Ustroniu. GGK przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące nowelizacji przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 10.09.2021 -- Warsztaty szkoleniowe z cyklu „INFO-OŚRODEK”

10.09.2021 -- Przerwa w działaniu usług WMS w Zielonej Górze

Informujemy, że w Zielonej Górze w województwie lubuskim z powodu awarii technicznej usługi WMS publikujące dane w serwisie geoportal.gov.pl dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu zostały wyłączone.

Czytaj więcej...o artykule 10.09.2021 -- Przerwa w działaniu usług WMS w Zielonej Górze

09.09.2021 -- Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 9 września 2021 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2021 -- Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

09.09.2021 -- Statystyka pobierania danych w sierpniu

W sierpniu 2021 r. pobrano ponad 60 TB danych przestrzennych, co jest porównywalna wartością z sierpniem poprzedniego roku (68,6 TB). Najwięcej danych zostało pobranych 28 sierpnia 2021 r. – 6,59 TB, a średnio użytkownicy pobierali prawie 2 TB danych dziennie.

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2021 -- Statystyka pobierania danych w sierpniu

09.09.2021 -- Prezentacja GUGiK podczas XIV Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS)

Tematem przewodnim odbywającej się w dniach 7-8 września 2021 r. wideokonferencji był "Unlocking value from data". Podczas wydarzenia reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o serwisie www.geoportal.gov.pl jako przykładzie powszechnej dostępności do danych przestrzennych.

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2021 -- Prezentacja GUGiK podczas XIV Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS)

08.09.2021 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pod hasłem „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” geodeci z tego województwa spotykają się 8-10 września 2021 r. w Rytebłotach. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski prezentacją zatytułowaną „Praktyczne aspekty nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego”.

Czytaj więcej...o artykule 08.09.2021 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

08.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tucholskim, tatrzańskim, ropczycko-sędziszowskim, białostockim, m. Białystok, monieckim, nowodworskim, mrągowskim, m. Szczecin 6-7 września 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Czytaj więcej...o artykule 08.09.2021 -- Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

08.09.2021 -- Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Centralny Port Komunikacyjny” umożliwiającą przeglądanie zasięgu obszarów objętych szczególnymi zasadami gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj więcej...o artykule 08.09.2021 -- Zasięg terenu rozporządzenia obszarowego CPK w Geoportalu