Aktualności

Lista stron

13.08.2018 -- Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”. Przy włączeniu warstwy pojawią się sekcje ortofotomapy i dla każdej z nich zostanie podana aktualność.

Czytaj więcej...o artykule 13.08.2018 -- Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

10.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN FAZA II

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na konferencję poświęconą projektom realizowanym przez GUGiK. Konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane efekty trzech aktualnie realizowanych przez nas projektów: * Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)* K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)* ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN Faza II)odbędzie się 16 i

Czytaj więcej...o artykule 10.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN FAZA II

03.08.2018 -- W Geoportalu udostępniono 338 nowych arkuszy ortofotomapy

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 338 nowych arkuszy ortofotomapy:152 arkusze o rozdzielczości piksela 10 cm dla miast województwa warmińsko-mazurskiego - Ełku, Olsztyna, Giżycka, Bartoszyc, Działdowadla miast województwa pomorskiego Tczewa, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Lęborka, Słupska i Chojnic157 arkuszy o rozdzielczości piksela 25 cm dla obszaru województwa lubelskiego oraz śląskiego,29 arkuszy o rozdzielczości piksela 50 cm dla obszaru województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej...o artykule 03.08.2018 -- W Geoportalu udostępniono 338 nowych arkuszy ortofotomapy

24.07.2018 -- W Geoportalu opublikowano nowe dane dotyczące ortofotomapy i NMT

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 249 nowych arkuszy Numerycznego Modelu Terenu. Z czego 141 nowych arkuszy o gęstości punktów 12 pkt/m² pokrywa miasta Lublin, Kielce, Tarnobrzeg oraz Tarnów. Natomiast pozostałe 108 arkuszy o gęstości punktów 4 pkt/m² zaktualizowano w województwie lubelskim oraz w okolicach Doliny Bugu w województwie podlaskim.Opublikowano także 64 nowe arkusze ortofotomapy obejmujące obszary województw wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Czytaj więcej...o artykule 24.07.2018 -- W Geoportalu opublikowano nowe dane dotyczące ortofotomapy i NMT

20.07.2018 -- Odszedł prof. Wojciech Pachelski – wieloletni doradca Prezesa GUGiK

W wieku 79 lat, 19 lipca 2018 r., zmarł prof. dr hab. Wojciech Pachelski w latach 2008- 2014 doradca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 20.07.2018 -- Odszedł prof. Wojciech Pachelski – wieloletni doradca Prezesa GUGiK

19.07.2018 -- Nowe warstwy w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap zostały udostępnione nowe warstwy w dwóch grupach. Pierwsza z grup to „Siatki współrzędnych”, w których dostępne są warstwy:Siatka geograficznaSiatka kilometrowaDruga grupa to „Obiekty użyteczności publicznej”, w której obecnie znajduje się podgrupa Zdrowie z wydzielonymi :SzpitalamiAptekamiSzpitalnymi oddziałami ratunkowymiNocną i świąteczną opieką zdrowotnąW obu kategoriach będą w przyszłości dodawane kolejne warstwy.

Czytaj więcej...o artykule 19.07.2018 -- Nowe warstwy w Geoportalu

18.07.2018 -- Pierwszy efekt działania zespołu adresowego powołanego przez Głównego Geodetę Kraju

Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, która jest włączona do portalu danepubliczne.gov.pl udostępniono dane adresowe 2097 gmin, co jest pierwszym efektem prac Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Intencją Głównego Geodety Kraju jest, aby w najbliższym czasie znalazły się tam dane numeracji adresowej ze wszystkich polskich gmin.

Czytaj więcej...o artykule 18.07.2018 -- Pierwszy efekt działania zespołu adresowego powołanego przez Głównego Geodetę Kraju

13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap została dodana nowa grupa warstw „Dane innych instytucji”, a w niej udostępniono dwie nowe warstwy informacyjne prezentujące dane:Generalnej Dyrekcji Lasów PaństwowychGeneralnej Dyrekcji Ochrony ŚrodowiskaW tej samej kategorii są prezentowane również już wcześniej dodane informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Czytaj więcej...o artykule 13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

Informacja:W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi :Główne jezioraGłówne rzekiRegiony wodneObszary dorzeczyEkoregiony.Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze sieciowej WMS dostępnej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/wodypolskie i możliwej do wykorzystania w dowolnym portalu mapowym czy innym oprogramowaniu posiadającym funkcjonalność klienta WMS.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków