Aktualności

Lista stron

09.04.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów:- województwo łódzkie: pajęczański i zgierski;- województwo warmińsko-mazurskie: kętrzyński. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;- województwo lubuskie: nowosolski. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;- województwo kujawsko-pomorskie: toruński. Prace aktualizacyjne

Czytaj więcej...o artykule 09.04.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

09.04.2021 -- Wiosenna wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych i Kierowników PODGiK na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbędzie się online 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00 – 14:00 na platformie ZOOM.

Czytaj więcej...o artykule 09.04.2021 -- Wiosenna wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

08.04.2021 -- Rozstrzygnięto Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

W ogłoszonym w 2020 r. Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach.

Czytaj więcej...o artykule 08.04.2021 -- Rozstrzygnięto Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

08.04.2021 -- Nowa usługa WMS umożliwiająca pobranie fotopunktów

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” dodaliśmy nową usługę „Fotopunkty” umożliwiającą pobranie opisów topograficznych punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020. Usługę będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi fotopunktami z lat poprzednich. Wkrótce uruchomiona zostanie również analogiczna usługa WFS.

Czytaj więcej...o artykule 08.04.2021 -- Nowa usługa WMS umożliwiająca pobranie fotopunktów

08.04.2021 -- POLSA i GUGiK wspólnie udostępniają dane satelitarne

Wspólne działania informacyjno-edukacyjne związane z wykorzystaniem danych satelitarnych a także współpraca przy przygotowywaniu i aktualizacji mapy pokrycia terenu Polski – to główne założenia podpisanego 8 kwietnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Czytaj więcej...o artykule 08.04.2021 -- POLSA i GUGiK wspólnie udostępniają dane satelitarne

08.04.2021 -- Ostatnia umowa na opracowanie ortofotomapy

Ostatnią z dziewięciu umów na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB w skali 1: 5000 w układzie PL- 1992, podpisaliśmy 31 marca 2021 r. Umowa obejmuje realizację 387 arkuszy (175 o pikselu 5 cm i 212 o pikselu 10 cm) dla części woj. łódzkiego i opolskiego w zakresie części 4 (ok.

Czytaj więcej...o artykule 08.04.2021 -- Ostatnia umowa na opracowanie ortofotomapy

08.04.2021 -- Stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH w województwach

Już 219 powiatów, co stanowi 58% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH. Największy poziom zaawansowania prac widoczny jest w województwie pomorskim, gdzie 18 powiatów prowadzi szczegółową osnowę wysokościową w układzie PL-EVRF2007-NH, co oznacza wdrożenie tego układu na poziomie 95%.

Czytaj więcej...o artykule 08.04.2021 -- Stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH w województwach

07.04.2021 -- Już 37 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku kwietnia 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie. W marcu 2021 r. już 37 % operatów technicznych było przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej...o artykule 07.04.2021 -- Już 37 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

07.04.2021 -- Udostępniono prototypy usług proponowanych w projekcie nowego rozporządzenia ws. osnów

W związku z trwającym procesem konsultacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych udostępniono prototypy proponowanych w rozporządzeniu usług WMS i WFS związanych z osnowami zarządzanymi przez Głównego Geodetę Kraju:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaPoziomahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaWysokosciowahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaGrawimetrycznahttp://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PodstawowaOsnowaGeodezyjnaMagnetyczna

Czytaj więcej...o artykule 07.04.2021 -- Udostępniono prototypy usług proponowanych w projekcie nowego rozporządzenia ws. osnów

07.04.2021 -- O wdrażaniu INSPIRE na webinariach EuroGeographics

Stowarzyszenie EuroGeographics w najbliższym czasie planuje serię webinariów przybliżających wdrożenie INSPIRE w poszczególnych krajach członkowskich. Jednym z cyklów webinariów zorganizowanych w ramach prac ekspertów EuroGeographics INSPIRE KEN pokieruje Marcin Grudzień, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który obecnie pełni w EuroGeographics funkcję przewodniczącego sieci wymiany wiedzy INSPIRE KEN.

Czytaj więcej...o artykule 07.04.2021 -- O wdrażaniu INSPIRE na webinariach EuroGeographics