Aktualności

Lista stron

24.06.2020 -- Podsumowanie widekonferencji dotyczącej układu PL-EVRF2007-NH

Ponad 300 geodetów z całego kraju wzięło udział w telekonferencji „Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” zorganizowanej 24 czerwca 2020 r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zasady wdrażania nowego układu przedstawił Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładów prof. dr. hab. inż. Romana Kadaja, dr. inż. a Olszaka. Geodeta Powiatowy z Włoszczowy Paweł Kowalczyk przedstawił

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2020 -- Podsumowanie widekonferencji dotyczącej układu PL-EVRF2007-NH

24.06.2020 -- Pierwszy etap uwolnienia danych rozpoczęty

Od dzisiaj, dzięki ustawie „Tarcza antykryzysowa 4.0”, ortofotomapy oraz dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne bez żadnych opłat, co jest pierwszym etapem uwalniania danych geodezyjnych i kartograficznych. Kolejny etap rozpocznie się 31 lipca 2020 r. i będzie wynikał już ze znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2020 -- Pierwszy etap uwolnienia danych rozpoczęty

23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiesza

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej

23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

Na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie ortofotomapy

23.06.2020 -- Telekonferencja - konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych

Główny Geodeta Kraju, działając na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, zaprasza na konsultacje publiczne, w formie wideokonferencji, projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Wideokonferencja odbędzie się 29 czerwca 2020 r. w godz. 10:00 –

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Telekonferencja - konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych

23.06.2020 -- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID

23.06.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru miast Poznań i Żory oraz 25 cm dla części województw wielkopolskiego i podlaskiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK we wrześniu br.

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

23.06.2020 -- Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na 13. Posiedzeniu 19 czerwca 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju w ustawie znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią

Czytaj więcej...o artykule 23.06.2020 -- Usprawnienia dla geodetów w obliczu stanu epidemii – Tarcza Antykryzysowa 4.0

22.06.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2020 r. MR-98-UM/20, Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w

Czytaj więcej...o artykule 22.06.2020 -- Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

19.06.2020 -- O jawności ksiąg wieczystych w „Przeglądzie Geodezyjnym”

Polecamy Państwa uwadze artykuł dr. nauk prawnych, sędzi WSA w Warszawie Magdaleny Durzyńskiej ,,Numer księgi wieczystej w kontekście zasady jawności rejestrów publicznych” opublikowany w najnowszym numerze „Przeglądu Geodezyjnego” (czerwiec 2020 r.). Zachęcamy do lektury tego tekstu, w którym szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące jawności i dostępności numerów ksiąg wieczystych.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2020 -- O jawności ksiąg wieczystych w „Przeglądzie Geodezyjnym”