Aktualności

Lista stron

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodety Kraju z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego, Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

Czytaj więcej...o artykule Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji

Awaria zasilania centrum zarządzającego ASG-EUPOS w Katowicach

Informujemy, że na skutek burzy i wyładowań atmosferycznych w dniu wczorajszym nastąpiła awaria zasilania centrum zarządzającego ASG-EUPOS w Katowicach.

Czytaj więcej...o artykule Awaria zasilania centrum zarządzającego ASG-EUPOS w Katowicach

enviDMS na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, 2-7 lipca 2017 r.

W dniach 2 – 7 lipca 2017 r. w Waszyngtonie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, na której GUGiK zaprezentował poster pt.: „Data model and database management system with spatial information on natural environment in aspect of thematic mapping” ilustrujący rezultaty projektu enviDMS.

Czytaj więcej...o artykule enviDMS na 28 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, 2-7 lipca 2017 r.

Spotkanie z przedstawicielami powiatów i wykonawców realizujących umowy na dostosowanie danych (II Transza) w ramach projektu K-GESUT

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie z przedstawicielami i wykonawcami umów na „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT” (nr referencyjny zamówienia: BO-ZP.2610.28.KN.ZSIN II.K-GESUT – II Transza).

Czytaj więcej...o artykule Spotkanie z przedstawicielami powiatów i wykonawców realizujących umowy na dostosowanie danych (II Transza) w ramach projektu K-GESUT

Ruszyła realizacja kluczowego zadania w projektach GUGiK

8 czerwca br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zawarta została umowa na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.

Czytaj więcej...o artykule Ruszyła realizacja kluczowego zadania w projektach GUGiK

Zmiany kadrowe

Z dniem 22 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, powołała Panią Grażynę Kierznowską na stanowisko Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule Zmiany kadrowe

Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR w Warszawie

W dniach 31 maja-2 czerwca br. w Warszawie odbędzie się 130 Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR.

Czytaj więcej...o artykule Zjazd delegatów stowarzyszenia EuroSDR w Warszawie

Badanie potrzeb interesariuszy w zakresie bazy danych ortofotomapy

Aktualne, wysokorozdzielcze i dostępne dla powierzchni całego kraju dane – tak w jednym zdaniu można podsumować przeprowadzone przez GUGiK na przełomie 2016 i 2017 roku badanie potrzeb interesariuszy w zakresie bazy danych ortofotomapy, w którym udział wzięło ponad 1 200 organizacji.

Czytaj więcej...o artykule Badanie potrzeb interesariuszy w zakresie bazy danych ortofotomapy

Awaryjne przełączenie usług systemu ASG-EUPOS

Informujemy, że w dniu 22.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 czasu lokalnego wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej w centrum zarządzającym ASG-EUPOS w Katowicach co spowodowało awarię routera. W celu zapewnienia dostępu do usług systemu o godz. 09:30 czasu lokalnego nastąpiło przełączenie serwisów do centrum zarządzającego systemu ASG-EUPOS w Warszawie.

Czytaj więcej...o artykule Awaryjne przełączenie usług systemu ASG-EUPOS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podczas kolejnej edycji Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017

W dniach 17-19 maja 2017 r. we Wrocławiu odbywa się Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017, którego organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Czytaj więcej...o artykule Główny Urząd Geodezji i Kartografii podczas kolejnej edycji Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017