Aktualności

Lista stron

05.11.2019 -- Systematycznie rośnie zainteresowanie Geoportalem

W październiku 2019 r. serwis www.geoportal.gov.pl odnotował ponad 522 tys. odwiedzin, co stanowi najlepszy wynik w drugim półroczu 2019 r.

Czytaj więcej...o artykule 05.11.2019 -- Systematycznie rośnie zainteresowanie Geoportalem

04.11.2019 -- Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - Informacje

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski z reprezentującym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zastępcą Dyrektora Departamentu Eksploatacji Pawłem Pijanowskim podpisali porozumienie o współpracy w celu efektywniejszej realizacji swoich zadań.

Czytaj więcej...o artykule 04.11.2019 -- Porozumienie o współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - Informacje

31.10.2019 -- Październikowa statystyka wykorzystania podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

W październiku 2019 r. podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków (KIEG i ULDK), uzbrojeniem terenu (KIUT) oraz zagospodarowaniem przestrzennym (KIMPZP) cieszyły się niezmiennie dużą popularnością.

Czytaj więcej...o artykule 31.10.2019 -- Październikowa statystyka wykorzystania podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

29.10.2019 -- Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Ceny nieruchomości”, która udostępnia informacje o transakcjach zawartych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Aktualnie w warstwie dostępne są dane z 7 powiatów: mińskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego, garwolińskiego i miasta Chełm (w sumie ok. 37 000 transakcji).

Czytaj więcej...o artykule 29.10.2019 -- Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

29.10.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji I Kartografii odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego, Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki i przedstawicieli Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Dyskutowano między innymi o procedurach weryfikacji dokumentacji przyjmowanej do zasobu, kontroli operatów przyjętych do zasobu, odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje

Czytaj więcej...o artykule 29.10.2019 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

25.10.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i rejestrem PESEL.

Czytaj więcej...o artykule 25.10.2019 -- GUGiK udostępnia interfejs do komunikacji z PESEL

25.10.2019 -- Uniwersalna Usługa Geokodowania

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. uruchomił usługę geokodowania, która umożliwia lokalizację przestrzenną punktu adresowego, ulicy lub miejscowości, a także słupków kilometrowych przy głównych drogach. Usługa funkcjonuje pod nazwą Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG) i jest dostępna pod adresem: http://services.gugik.gov.pl/uug.

Czytaj więcej...o artykule 25.10.2019 -- Uniwersalna Usługa Geokodowania

24.10.2019 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 23 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej...o artykule 24.10.2019 -- Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

24.10.2019 -- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”

Pod patronatem Głównego Geodety Kraju W Cedzynie koło Kielc odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowała Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma, która podczas uroczystości otwarcia spotkania mówiła o danych i usługach GUGiK w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, wykorzystaniu serwisu geoportal.gov.pl w infrastrukturze informacyjnej państwa

Czytaj więcej...o artykule 24.10.2019 -- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbieranie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”

23.10.2019 -- Nowe ortofotomapy GSD 10 cm w pzgik i Geoportalu

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte i opublikowane w serwisie geoportal.gov.pl oraz usługach sieciowych nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o GSD 10 cm dla łącznej powierzchni 2000 km2.

Czytaj więcej...o artykule 23.10.2019 -- Nowe ortofotomapy GSD 10 cm w pzgik i Geoportalu