Aktualności

Lista stron

13.12.2018 -- Już wszystkie 380 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

Dzisiaj osiągnięto komplet 380 powiatowych usług WMS włączonych do zbiorczej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów. Usługa KIEG jest źródłem danych dla jednej z podstawowych warstw w krajowym serwisie www.geoportal.gov.pl tj. warstwy „Ewidencja gruntów i budynków”.

Czytaj więcej...o artykule 13.12.2018 -- Już wszystkie 380 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

10.12.2018 -- Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Od 8 grudnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2284/1 . Od teraz zamiast Ministra Cyfryzacji ponownie ewidencję prowadzi Główny Geodeta Kraju. Bardzo istotną zmiana jest też wskazanie adresu URL dla każdej deklarowanej usługi. Rejestr jest

Czytaj więcej...o artykule 10.12.2018 -- Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

07.12.2017 -- Już 370 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

Dzisiaj osiągnięto liczbę 370 usług powiatowych włączonych do zbiorczej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów. Stanowi to już 97% wszystkich polskich powiatów. Usługa KIEG jest jedną z podstawowych warstw w krajowym Geoportalu. Mapa jednostek włączonych do usługi KIEG przedstawiona została na załączonej ilustracji.Zamierzeniem Głównego Geodety Kraju jest, aby do końca 2018 r. w usłudze KIEG były dostępne usługi

Czytaj więcej...o artykule 07.12.2017 -- Już 370 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

03.12.2018 -- O wykorzystaniu e-usług i danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

Przez dwa dni - od 27 do 28 listopada br. Główny Urząd Geodezji i Kartografii był gospodarzem międzynarodowych, technicznych warsztatów dla użytkowników europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej pn. „Wykorzystanie danych INSPIRE : ostatnie doświadczenia oraz scenariusze na przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów zrzeszonych w Eurogeographics - organizacji skupiającej agencje kartograficzne i katastralne krajów europejskich - w tym Główny Urząd Geodezji

Czytaj więcej...o artykule 03.12.2018 -- O wykorzystaniu e-usług i danych przestrzennych z ekspertami z Eurogeographics

30.11.2018 -- Już 350 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

Dzisiaj została przekroczona liczba 350 usług powiatowych włączonych do zbiorczej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów. To już 92% wszystkich polskich powiatów. Usługa KIEG jest jedną z podstawowych warstw w Geoportalu Krajowym, a na załączonej ilustracji została przedstawiona mapa jednostek włączonych do tej usługi.

Czytaj więcej...o artykule 30.11.2018 -- Już 350 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

29.11.2018 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

Blisko 400 osób wzięło udział w dwudniowym (28-29 listopada 2018 r.) ogólnopolskim Spotkaniu Geodetów Powiatowych zorganizowanym przez GUGiK. Zainaugurowali je wspólnie Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski i Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń nagradzając statuetkami i pamiątkowymi dyplomami powiaty wyróżniające się w rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej: miński, pruszkowski, słubicki, łęczycki, łowicki, skierniewicki, wieluński, ciechanowski, sochaczewski, turecki, niżański, legionowski, bytowski.

Czytaj więcej...o artykule 29.11.2018 -- Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

19.11.2018 -- Zakończono realizację projektów ramach POPC

Zgodnie z harmonogramem 15 listopada 2018 r. zakończyliśmy realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa tj.: CAPAP - Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, K-GESUT - Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, ZSIN 2 -Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.Pierwsze efekty wynikające z realizowanych projektów widoczne są od dzisiaj w serwisie geoportal.gov.pl. Najistotniejsze z nich

Czytaj więcej...o artykule 19.11.2018 -- Zakończono realizację projektów ramach POPC

14.11.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurował XXXV warsztaty „INFO-OŚRODEK”

XXXV edycja warsztatów „INFO-OŚRODEK” odbywa się w Ustroniu. Szkolenie cyklicznie organizuje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dla przedstawicieli administracji geodezyjno-kartograficznej województwa.

Czytaj więcej...o artykule 14.11.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurował XXXV warsztaty „INFO-OŚRODEK”

09.11.2018 -- Wywiad z GGK Waldemarem Izdebskim w Radiu Opole

Polecamy Państwa uwadze wywiad z Głównym Geodetą Kraju Waldemarem Izdebskim w Radiu Opole. GGK był gościem redaktora Marka Świercza w audycji "W cztery oczy"http://radio.opole.pl/124,0,w-cztery-oczy-poglady-i-osady

Czytaj więcej...o artykule 09.11.2018 -- Wywiad z GGK Waldemarem Izdebskim w Radiu Opole

02.11.2018 -- Z Elektronicznej Księgi Wieczystej wprost do Geoportalu

W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a MinisterstwemSprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste od dzisiaj po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Czytaj więcej...o artykule 02.11.2018 -- Z Elektronicznej Księgi Wieczystej wprost do Geoportalu