Aktualności

Lista stron

12.01.2021 -- Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2021 r. Wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Czytaj więcej...o artykule 12.01.2021 -- Opublikowaliśmy aktualne powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

11.01.2021 -- Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 165 powiatów, co stanowi 44% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 124 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 41 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym etapem do informatyzacji całości zagadnienia.

Czytaj więcej...o artykule 11.01.2021 -- Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

08.01.2021 -- Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Na stronie www.gugik.gov.pl oraz na portalu www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. poz. 2426) oraz zmiany

Czytaj więcej...o artykule 08.01.2021 -- Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

08.01.2021 -- Znaczny wzrost zainteresowania usługami systemu ASG-EUPOS w 2020 roku

W 2020 roku zanotowaliśmy widoczny wzrost liczby aktywnych użytkowników systemu ASG-EUPOS. Pomimo pandemii COVID-19, liczba aktywnych subskrypcji w stosunku do roku 2019 wzrosła o ponad 12%. Zaobserwowany w ubiegłym roku wzrost jest znacznie wyższy od średniej tendencji wzrostowej odnotowanej w poprzednich latach, która kształtowała się na poziomie ok. 4,5 % rok do roku.

Czytaj więcej...o artykule 08.01.2021 -- Znaczny wzrost zainteresowania usługami systemu ASG-EUPOS w 2020 roku

07.01.2021 -- Nowe obszary dostępne w narzędziu do przeglądania chmur punktów

W dostępnym w serwisie Geoportal.gov.pl narzędziu służącym do przeglądania i analiz danych pochodzących ze skaningu laserowego został znacząco zwiększony zakres danych dostępnych do przeglądania. Obecnie z narzędzia można korzystać w widocznych poniżej obszarach.

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Nowe obszary dostępne w narzędziu do przeglądania chmur punktów

07.01.2021 -- Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowej osnowy wysokościowej dla 108 powiatów oraz podstawowej osnowy poziomej dla 126 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach oraz aktualizacji wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH dla punktów niwelacyjnych ciągów bocznych. Aktualizacja danych objęła przede wszystkim:- atrybut stanPkt i dataOstatniejAkt,- współrzędne z

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

07.01.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 4 600 km2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące:- zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m- ortofotomapa z pikselem 0.25 m- numeryczny model terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o oczku 5 m

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

04.01.2021 -- Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 19 stycznia 2021 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów rozstrzygniętych w 2020 r.:plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”konkursu „Na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”.W związku z pandemią statuetki wraz z dyplomami oraz zestawami nagród laureaci otrzymają pocztą, a podczas wideokonferencji będą mogli zaprezentować swój

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

04.01.2021 -- Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

Informujemy, że dane pomiarowe NMT w postaci plików w formacie LAZ (skompresowane pliki LAS) są już dostępne do pobrania dla całego zasobu. W związku z tym, wyłączono możliwość pobierania danych w formacie LAS, a do ewentualnej konwersji pomiędzy formatami LAZ i LAS polecamy bezpłatne narzędzia LASZIP.

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

04.01.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów:- województwo łódzkie: brzeziński. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;- województwo łódzkie: m. Piotrków Trybunalski. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii- województwo śląskie: częstochowski, zawierciański. Prace aktualizacyjne dla tych

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów