Aktualności

Lista stron

11.07.2019 -- Już połowa powiatów w zbiorczej usłudze KIUT

Do zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu włączono połowę (190) powiatowych usług WMS, prezentujących sieci uzbrojenia terenu. Załączona mapa przedstawia stan usługi KIUT na dzień 11 lipca 2019 r. Aktualne informacje o liczbie powiatowych usług włączonych do KIUT można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu.

Czytaj więcej...o artykule 11.07.2019 -- Już połowa powiatów w zbiorczej usłudze KIUT

11.07.2019 -- Nowa grupa warstw w Geoportalu - Stan informatyzacji powiatów

W serwisie geoportal.gov.pl w ramach pozycji „Siatki i układy współrzędnych” dodano nową grupę o nazwie „Stan informatyzacji powiatów”, w której umieszczono wszystkie istotne informacje związane z informatyzacja powiatów tj.:Powiatowe portale mapowePublikacja danych EGiBPublikacja danych o uzbrojeniuKomunikacja systemów EGiB z EKWInformatyzacja ZUD

Czytaj więcej...o artykule 11.07.2019 -- Nowa grupa warstw w Geoportalu - Stan informatyzacji powiatów

10.07.2019 -- Nowe ortofotomapy dla powiatów krotoszyńskiego i oleśnickiego

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano nowe ortofotomapy: o pikselu 7 cm dla obszaru powiatu krotoszyńskiego oraz o pikselu 10 cm dla obszaru powiatu oleśnickiego.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2019 -- Nowe ortofotomapy dla powiatów krotoszyńskiego i oleśnickiego

10.07.2019 -- II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

Do 31 października 2019 r. można składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii wnioski w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2019 -- II edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na najlepsze prace z zakresu geoinformacji

09.07.2019 -- Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji uprzejmie informuje, że w dniu 9 lipca br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym MIiR, poz. 25 http://dziennikurzedowy.miir.gov.pl/rok-2019/ Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju,

Czytaj więcej...o artykule 09.07.2019 -- Zmiana Zarządzenia MIiR w sprawie konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

09.07.2019 -- Aktualizacja EGIB na podstawie rejestrów publicznych

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował pismo do powiatów przypominające o zasadach aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na podstawie informacji z dostępnych elektronicznie rejestrów publicznych – takim rejestrem jest między innymi Elektroniczna Księga Wieczysta.

Czytaj więcej...o artykule 09.07.2019 -- Aktualizacja EGIB na podstawie rejestrów publicznych

08.07.2019 -- Ortofotomapa w powiecie wrocławskim z pikselem 10 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 10 cm dla obszaru powiatu wrocławskiego.

Czytaj więcej...o artykule 08.07.2019 -- Ortofotomapa w powiecie wrocławskim z pikselem 10 cm opublikowana w Geoportalu

05.07.2019 -- Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

Już 216 powiatów korzysta przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji swojego systemu EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Niekwestionowanym liderem wśród województw jest podkarpackie, w którym funkcjonalność komunikacji z EKW uruchomiono już niemal we wszystkich powiatach. W skali całego województwa jedynie powiat przemyski nie korzysta z udostępnionej funkcjonalności.

Czytaj więcej...o artykule 05.07.2019 -- Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

03.07.2019 -- Szybko przybywa powiatów włączonych do usługi KIUT

W usłudze Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) podłączono już ponad 150 powiatów. Stan na 3 lipca 2019 r. został przedstawiony na załączonej mapie. Aktualny stan usługi KIUT można sprawdzić na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Czytaj więcej...o artykule 03.07.2019 -- Szybko przybywa powiatów włączonych do usługi KIUT

02.07.2019 -- Konferencja „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski bierze udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie konferencji „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”. Podczas Panelu dyskusyjnego „Polskie miasta zarządzane IoT – czy zmiecie nas tornado danych ?” GGK mówił z optymizmem o rosnącej fali danych.

Czytaj więcej...o artykule 02.07.2019 -- Konferencja „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”