Aktualności

Lista stron

15.09.2020 -- Kolejny system pozycjonowania publikuje dane o dokładności serwisów stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

TPI NETpro dołączył do systemów, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK. Poniżej przedstawiamy zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju, które zostało zaktualizowane o dane dotyczące kolejnego systemu.

Czytaj więcej...o artykule 15.09.2020 -- Kolejny system pozycjonowania publikuje dane o dokładności serwisów stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

14.09.2020 -- Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 7 powiatów:- w województwie kujawsko-pomorskim: aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, włocławskiego i m. Włocławek,- w województwie mazowieckim: płońskiego.Prace aktualizacyjne dla powiatów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast prace aktualizacyjne dla powiatu płońskiego zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2020 -- Aktualizacja baz BDOT10k

14.09.2020 -- Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa. Aktualna wersja, to 1.09 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z pobieraniem danych, dostępnych po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2020 -- Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

11.09.2020 -- 53 geodetów uprawnionych przybyło po wznowieniu egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się pierwsza, po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przerwie spowodowanej pandemią, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 8 - 11 września 2020 r. przystąpiły 72 osoby:część testową, przeprowadzaną elektronicznie - zdały 43 osoby, nie zdało 7 osób;część pisemną, szczegółową – zdało 57 osób, nie

Czytaj więcej...o artykule 11.09.2020 -- 53 geodetów uprawnionych przybyło po wznowieniu egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

11.09.2020 -- Ósma sesja szkoleniowa projektu POWER zakończona

W pierwszej wrześniowej sesji szkoleniowej w cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 30 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 320 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Czytaj więcej...o artykule 11.09.2020 -- Ósma sesja szkoleniowa projektu POWER zakończona

11.09.2020 -- Wyjaśnienia w zakresie stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony wykonawców prac geodezyjnych, jak również przedstawicieli organów SGiK, dotyczącymi stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach powiatów zawierające szczegółowe omówienie tematu w świetle obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...o artykule 11.09.2020 -- Wyjaśnienia w zakresie stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”

10.09.2020 -- Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a proces budowlany – rozwiewamy wątpliwości

W odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach powiatów zawierające szczegółowe omówienie tematu w świetle ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo budowlane.

Czytaj więcej...o artykule 10.09.2020 -- Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a proces budowlany – rozwiewamy wątpliwości

09.09.2020 -- Wznowienie posiedzeń Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim zdecydowali o zorganizowaniu w trybie zdalnym posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Od marca tego roku, ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, posiedzenie było zawieszone. Teraz członkowie Rady spotkają się podczas wideokonferencji 29 września 2020 r.

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2020 -- Wznowienie posiedzeń Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

09.09.2020 -- Dokładność serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W nawiązaniu do opublikowanej 26 sierpnia 2020 r. informacji, dotyczącej dokładności serwisów systemu ASG-EUPOS stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS, przedstawiamy poniżej zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK:

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2020 -- Dokładność serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

09.09.2020 -- Wywiad GGK dla portalu „aleBank.pl”

Polecamy Państwa uwadze wywiad z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim opublikowany w portalu „aleBank.pl”. GGK w rozmowie z redaktorem naczelnym portalu Robertem Lidke mówi o utrudnionym dostępie do informacji o nieruchomościach i ich właścicielach, co jest wynikiem sporu z UODO. Opowiada też o realizacji idei budowy e - państwa.

Czytaj więcej...o artykule 09.09.2020 -- Wywiad GGK dla portalu „aleBank.pl”