Aktualności

Lista stron

05.02.2019 -- Nie żyje Waldemar Klocek

Z żalem żegnamy Waldemara Klocka od lat 90 – tych członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii działającej przy Głównym Geodecie Kraju. Waldemar Klocek był też przez wiele lat Prezesem Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. Olsztyn, a ostatnio Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia - kierownictwo i pracownicy Głównego

Czytaj więcej...o artykule 05.02.2019 -- Nie żyje Waldemar Klocek

31.01.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs sprawdzający znajomość serwisu geoportal.gov.pl. W konkursie będzie weryfikowana zarówno wiedza o zasobach Geoportalu, jak i jego funkcjonalnościach. Przed Państwem zestaw dziesięciu zadań sukcesywnie publikowanych na Facebooku GUGiK https://www.facebook.com/gugikgovpl/ w każdy wtorek i czwartek w samo południe. Dziesięć pierwszych osób, które wykażą się najlepszym refleksem przy udzielaniu poprawnych odpowiedzi otrzyma do 10 punktów w klasyfikacji generalnej

Czytaj więcej...o artykule 31.01.2019 -- Konkurs „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

30.01.2019 -- Konferencja "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego"

Podczas zorganizowanej dzisiaj przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komendą Główną Policji i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zaprezentował „Wykorzystanie urzędowych danych przestrzennych w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował i utrzymuje aplikację oraz dostarcza aktualne mapy podkładowe na bazie serwisu geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 30.01.2019 -- Konferencja "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego"

28.01.2019 -- Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady IIP

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego. Omawiano między innymi:zmiany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 listopada 2018 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastruktura informacji przestrzennejnowe warstwy dostępne w serwisie geoportal.gov.plserwis www.widok.gov.pl służący do

Czytaj więcej...o artykule 28.01.2019 -- Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady IIP

25.01.2019 -- Obchody Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

W warszawskiej siedzibie NOT odbyły się dzisiaj obchody Jubileuszu 100-lecia SGP. Wziął w nich udział Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, który zasłużonym działaczom Stowarzyszenia wręczył przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego odznaczenia honorowe za „Zasługi dla Geodezji i Kartografii”. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska przeczytała list skierowany do zebranych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz w jego

Czytaj więcej...o artykule 25.01.2019 -- Obchody Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

21.01.2019 -- Zmarł Jan Bielański

Z ogromnym żalem żegnamy wieloletniego członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Uprawnień Zawodowych w dziedzinie Geodezji i Kartografii - Jana Bielańskiego, który zmarł 19 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej...o artykule 21.01.2019 -- Zmarł Jan Bielański

18.01.2019 -- Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

Dziś Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski podpisał z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego Ignacym Górą Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędami. Przedmiotem Porozumienia jest określenie ogólnych zasad współpracy dotyczącej wymiany informacji i danych geoprzestrzennych dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych.

Czytaj więcej...o artykule 18.01.2019 -- Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

17.01.2019 -- GGK na spotkaniu w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

Na zaproszenie Starosty Powiatowego we Włoszczowie Dariusza Czechowskiego, wczoraj Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w spotkaniu, którego celem było omówienie spraw związanych z realizacją zadań w ramach współpracy przy wdrażaniu projektów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla Powiatu Włoszczowskiego.

Czytaj więcej...o artykule 17.01.2019 -- GGK na spotkaniu w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

16.01.2019 -- Główny Geodeta Kraju nominowany w plebiscycie na "Człowieka Roku 2018"

Waldemar Izdebski (Główny Geodeta Kraju), jako jedna z osób, która w mijającym roku najmocniej przysłużyła się społeczności geodetów i kartografów i odniosła godny zapamiętania sukces w dziedzinie geodezji i kartografii, został nominowany do tytułu „Człowieka Roku 2018”.

Czytaj więcej...o artykule 16.01.2019 -- Główny Geodeta Kraju nominowany w plebiscycie na "Człowieka Roku 2018"

16.01.2019 -- Lokalizacja przejazdów kolejowych w Geoportalu

Od 15 stycznia 2019 r. w serwise Geoportal udostępniono lokalizację wszystkich przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie Polski. Aby włączyć widoczność przejazdów należy w drzewku warstw wejść do „Dane innych instytucji” i w podgrupie „Urząd Transportu Kolejowego” włączyć warstwę o nazwie „Przejazdy Kolejowe” . Źródłem danych do warstwa przejazdów jest usługa WMS (http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/Przejazdy/service.svc/get), która może być wykorzystywane także w innych

Czytaj więcej...o artykule 16.01.2019 -- Lokalizacja przejazdów kolejowych w Geoportalu