Aktualności

Lista stron

14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Pierwsze posiedzenie kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z udziałem nowego Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego odbyło się 14 czerwca 2018 r. Dołączającego do tego grona Prezesa GUGiK powitał Minister Jerzy Kwieciński.

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył konferencję „PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH"

Konferencja pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju rozpoczęła się 13 czerwca 2018 r. w Ustroniu. Jej organizatorami są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny w Warszawie i Oddział w Katowicach oraz Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP.

Czytaj więcej...o artykule 14.06.2018 -- Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył konferencję „PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH"

11.06.2018 -- Nominacja dla Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył dzisiaj Waldemarowi Izdebskiemu nominację na Głównego Geodetę Kraju. Nowy Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podarował ministrowi przy tej okazji książkę swojego autorstwa zatytułowaną „Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”.

Czytaj więcej...o artykule 11.06.2018 -- Nominacja dla Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego

07.06.2018 -- Waldemar Izdebski Głównym Geodetą Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 7 czerwca 2018 r. powołał Waldemara Izdebskiego na stanowisko Głównego Geodety Kraju, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Geodety Kraju Marcina Wójtowicza, który pozostaje na stanowisku Dyrektora Generalnego GUGiK.

Czytaj więcej...o artykule 07.06.2018 -- Waldemar Izdebski Głównym Geodetą Kraju

GUGiK na pikniku rodzinnym w ogrodach KPRM

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera 3 czerwca 2018 r. odbył się piknik, na który GUGiK wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przygotował stoisko pokazujące między innymi realizowane przez nas projekty. Atrakcje przygotowane przez nas dla dzieci osobiście wypróbował Premier Mateusz Morawiecki, który sprawdzał jak działa nasza multimedialna piaskownica.

Czytaj więcej...o artykule GUGiK na pikniku rodzinnym w ogrodach KPRM

Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2010, Oś II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Czytaj więcej...o artykule Konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Dostarczenie e-usług w niezmienionym zakresie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby danych i funduszy przeznaczonych na realizację przewidują aneksy do porozumień o dofinansowanie projektów CAPAP, ZSIN - Faza II oraz K - GESUT. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 18 maja 2018 r. zostały podpisane aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów.

Czytaj więcej...o artykule Zmiana zakresu projektów POPC realizowanych obecnie przez GUGIK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK jako partner Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Partner Wiodący) realizuje projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych” (POWR.02.19.00-00-KP09/17).

Czytaj więcej...o artykule Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje w partnerstwie projekt pn. „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służb geodezyjnych i kartograficznych”

Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

Celem projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I”, było opracowanie dwóch programów edukacyjno-szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników administracji publicznej z zakresu infrastruktury informacji oraz publikacji „Geoinformacja zmienia nasz świat”.

Czytaj więcej...o artykule Etap I projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) został zakończony

4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19 kwietnia 2018 r., w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, a w zamian będziemy pracować 19 maja 2018 r.

Czytaj więcej...o artykule 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej