Aktualności

Lista stron

07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

Dwudniowa konferencja (5-6 lipca 2018 r.) organizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił podczas niej kierunki działań GUGiK.

Czytaj więcej...o artykule 07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

24.05.2018 -- RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z tym informujemy Państwa, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie przetwarzał dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Czytaj więcej...o artykule 24.05.2018 -- RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

06.07.2018 -- Aktualne regulacje prawne związane z geodezją i kartografią w jednym miejscu

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce „Prawo” zostały zebrane wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 06.07.2018 -- Aktualne regulacje prawne związane z geodezją i kartografią w jednym miejscu

05.07.2018 -- Dwa nowe zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej - to dwa nowe gremia powołane przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego.

Czytaj więcej...o artykule 05.07.2018 -- Dwa nowe zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju

03.07.2018 -- Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500.

Czytaj więcej...o artykule 03.07.2018 -- Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

02.07.2018 -- Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu

W czerwcu w geoportal.gov.pl zaimportowano 6 769 arkuszy ortofotomapy, zaktualizowano BDOT10k obszaru 24 miast i 6 powiatów oraz Numeryczny Model Terenu dla Rzeszowa, Mielca i Krosna oraz udostępniono 83 nowe arkusze Numerycznych danych wysokościowych skaningu laserowego.

Czytaj więcej...o artykule 02.07.2018 -- Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu

29.06.2018 -- Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W ramach okresowych spotkań nadzoru Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski spotkał się 29 czerwca 2018 r. z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Czytaj więcej...o artykule 29.06.2018 -- Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

28.06.2018 -- Kolejne zmiany ułatwiające dostęp do danych na geoportal.gov.pl

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z Geoportalu zwiększona została czytelność interfejsu graficznego przeglądarki map poprzez zgrupowanie warstw:rzeźby terenu,danych topograficznych.Zmieniona została także przeźroczystość warstwy Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów na 0%, co poprawia jej widoczność.

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2018 -- Kolejne zmiany ułatwiające dostęp do danych na geoportal.gov.pl

27.06.2018 -- Seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski 27 czerwca 2018 r. wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem wziął udział w otwarciu seminarium zorganizowanego w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.

Czytaj więcej...o artykule 27.06.2018 -- Seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

26.06.2018 -- Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2018 -- Pierwsze posiedzenie „Zespołu do opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”