Aktualności

Lista stron

07.01.2021 -- Nowe obszary dostępne w narzędziu do przeglądania chmur punktów

W dostępnym w serwisie Geoportal.gov.pl narzędziu służącym do przeglądania i analiz danych pochodzących ze skaningu laserowego został znacząco zwiększony zakres danych dostępnych do przeglądania. Obecnie z narzędzia można korzystać w widocznych poniżej obszarach.

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Nowe obszary dostępne w narzędziu do przeglądania chmur punktów

07.01.2021 -- Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowej osnowy wysokościowej dla 108 powiatów oraz podstawowej osnowy poziomej dla 126 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach oraz aktualizacji wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH dla punktów niwelacyjnych ciągów bocznych. Aktualizacja danych objęła przede wszystkim:- atrybut stanPkt i dataOstatniejAkt,- współrzędne z

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

07.01.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 4 600 km2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące:- zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m- ortofotomapa z pikselem 0.25 m- numeryczny model terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o oczku 5 m

Czytaj więcej...o artykule 07.01.2021 -- Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

04.01.2021 -- Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 19 stycznia 2021 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów rozstrzygniętych w 2020 r.:plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”konkursu „Na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”.W związku z pandemią statuetki wraz z dyplomami oraz zestawami nagród laureaci otrzymają pocztą, a podczas wideokonferencji będą mogli zaprezentować swój

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

04.01.2021 -- Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

Informujemy, że dane pomiarowe NMT w postaci plików w formacie LAZ (skompresowane pliki LAS) są już dostępne do pobrania dla całego zasobu. W związku z tym, wyłączono możliwość pobierania danych w formacie LAS, a do ewentualnej konwersji pomiędzy formatami LAZ i LAS polecamy bezpłatne narzędzia LASZIP.

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

04.01.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów:- województwo łódzkie: brzeziński. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;- województwo łódzkie: m. Piotrków Trybunalski. Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii- województwo śląskie: częstochowski, zawierciański. Prace aktualizacyjne dla tych

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

04.01.2021 -- Statystyka pobierania danych w 2020 r.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl. Od momentu uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 320 TB, co daje dziennie średnią ok. 2 TB.

Czytaj więcej...o artykule 04.01.2021 -- Statystyka pobierania danych w 2020 r.

31.12.2020 -- Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2020 roku

W roku 2020 serwis www.geoportal.gov.pl zanotował ponad 5,46 miliona odwiedzin, co w stosunku do liczby odwiedzin w roku 2019 daje przyrost ok. 38 %. Statystyki odwiedzin od 2017 do 2020 roku przedstawia wykres poniżej.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2020 -- Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2020 roku

31.12.2020 -- Statystyki usług KIEG i ULDK w roku 2020

W roku 2020 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,14 mld wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2019 stanowi wzrost o ponad 40 %. Duży wzrost wykorzystania w 2020 roku odnotowała również usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych), która została wywołana ponad 680 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 168% względem roku 2019

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2020 -- Statystyki usług KIEG i ULDK w roku 2020