Aktualności

Lista stron

19.06.2020 -- Nagrodzono najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji w II edycji konkursu Ministra Rozwoju

Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki wspólnie z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim podczas wideokonferencji ogłosili laureatów II edycji „Konkursu Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji”.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2020 -- Nagrodzono najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji w II edycji konkursu Ministra Rozwoju

19.06.2020 -- Zakończyliśmy drugi cykl szkoleń w ramach Projektu POWER (etap II)

40-tu przedstawicieli administracji w dniach 15-19 czerwca 2020 r. wzięło udział w drugim cyklu szkoleń projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2020 -- Zakończyliśmy drugi cykl szkoleń w ramach Projektu POWER (etap II)

19.06.2020 -- Użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne z KIEG widoczne także w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach, w ramach grupy warstw „Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów”, dodaliśmy 2 nowe warstwy „Użytki Gruntowe” i „Kontury Klasyfikacyjne”.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2020 -- Użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne z KIEG widoczne także w ZSIN

19.06.2020 -- Wideokonferencja „Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”

Główny Geodeta Kraju zaprasza przedstawicieli powiatów na wideokonferencję poświęconą tematyce wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.Wideokonferencja odbędzie się 24 czerwca 2020 r. w godz. 9:00 – 12:00.Celem spotkania jest przybliżenie dobrych praktyk dotyczących procesu wdrażania układu PL‑EVRF2007-NH w powiatach.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2020 -- Wideokonferencja „Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”

18.06.2020 -- Aktualizacja danych podstawowej osnowy poziomej dla 88 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych podstawowej osnowy poziomej dla 88 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach. Aktualizacja danych objęła przede wszystkim:- atrybut: stan punktu (stanPkt) i data ostatniej aktualizacji (dataOstatniejAkt),- opisy topograficzne,- aktualizację raportów o wysokości punktów w układzie PL-EVRF2007- NH.

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2020 -- Aktualizacja danych podstawowej osnowy poziomej dla 88 powiatów

18.06.2020 -- Usługa KIEG z użytkami i konturami klasyfikacyjnymi

Usługa Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) została uzupełniona o dwie nowe warstwy tj.: „Użytki gruntowe” i „Kontury klasyfikacyjne”. Publikowane informacje pochodzą z powiatowych usług sieciowych, które już takie dane publikują. Obecnie dotyczy to prawie połowy wszystkich powiatów.

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2020 -- Usługa KIEG z użytkami i konturami klasyfikacyjnymi

18.06.2020 -- Aktualizacja danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej, wykonywanych w ostatnich latach. Aktualizacja danych objęła przede wszystkim:- atrybuty: stan punktu (stanPkt) i data ostatniej aktualizacji (dataOstatniejAkt),- współrzędne poziome punktów osnowy - z przybliżonego pomiaru GNSS,- opisy topograficzne.- dodanie nowego raportulinie_PL-ETRF89-GRS80H_wys_PL-EVRF2007-NH.xls

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2020 -- Aktualizacja danych podstawowej osnowy wysokościowej dla 256 powiatów

18.06.2020 -- Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji w dniach 16-17 czerwca 2020 r. odbyły się: posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) oraz warsztaty EuroGeographics. Spotkania zorganizowano w ramach programu Prezydencji Chorwacji w Radzie UE. Tematem przewodnim wydarzenia było: „Znaczenie danych zw. z zarządzaniem gruntami dla wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego”. Podczas wideokonferencji reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i

Czytaj więcej...o artykule 18.06.2020 -- Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

17.06.2020 -- Wideokonferencja „Dobre praktyki przeprowadzania modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków”

Główny Geodeta Kraju zaprasza przedstawicieli powiatów na wideokonferencję poświęconą przedstawieniu dobrych praktyk przeprowadzania modernizacji EGiB.Wideokonferencja odbędzie się 25 czerwca 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00.Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków - zarówno w zakresie działań własnych powiatów, jak również w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.Spotkanie poprowadzi Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar

Czytaj więcej...o artykule 17.06.2020 -- Wideokonferencja „Dobre praktyki przeprowadzania modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków”

17.06.2020 -- Aktualizacja stanu wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „Stan wdrażania układu PL‑EVRF2007‑NH”. Według najnowszych informacji stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH przedstawia się następująco:177 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH,47 jest w trakcie jego wprowadzania,156 nie podjęło jeszcze żadnych działań w kierunku wdrożenia.

Czytaj więcej...o artykule 17.06.2020 -- Aktualizacja stanu wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH