Aktualności

Lista stron

31.12.2019 -- Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2019 roku

W roku 2019 serwis www.geoportal.gov.pl zanotował ponad 21 milionów odsłon, co w stosunku do liczby odsłon w roku 2018 daje przyrost ok. 3%. Statystyki odsłon z ostatnich dwóch lat przedstawia wykres poniżej.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2019 roku

31.12.2019 -- Selekcja działki przez kliknięcie

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości selekcji działki przez kliknięcie. Funkcjonalność jest możliwa w trybie selekcji, który uaktywniamy klikając na ikonie pokazanej na rysunku.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Selekcja działki przez kliknięcie

31.12.2019 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z rejestrem EKW

Od lipca do grudnia 2019 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą skorzystano już ponad 285 000 razy, co daje średnio ok. 48 tys. zapytań miesięcznie.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Statystyki wykorzystania komunikacji systemów EGiB z rejestrem EKW

31.12.2019 -- Podsumowanie komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

Od początku grudnia usługę do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL wykorzystano już ponad 1600 razy. Systematycznie wzrasta również liczba powiatów korzystających z takiej funkcjonalności. Obecnie zapytania do rejestru PESEL wysyła już 19 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Podsumowanie komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

31.12.2019 -- Kolejna aktualizacja listy geodetów uprawnionych

W bazie geodetów uprawnionych uzupełniono wszystkie numery PESEL oraz dokonano kolejnej aktualizacji wykazu geodetów uprawnionych w powiązaniu z rejestrem PESEL. Rejestr geodetów jest dostępny do wyszukiwania, jak i pobrania wykazu wszystkich aktywnych geodetów na stronie: http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Kolejna aktualizacja listy geodetów uprawnionych

31.12.2019 -- Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy:Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km2).

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

31.12.2019 -- Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 2 760 km2. Są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

31.12.2019 -- Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

31.12.2019 -- Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH z 31 grudnia 2019 r. na 31 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej...o artykule 31.12.2019 -- Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

30.12.2019 -- Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl udostępniliśmy model quasigeoidy (gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt) pozwalający na przeliczenie wysokości elipsoidalnych, wyznaczanych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.Dotychczas dostępny na stronie GUGiK model „gugik-geoid2011-PL-KRON86-NH.txt” powala na przeliczanie wysokości elipsoidalnych do układu PL-KRON86-NH.Dostęp do nowego modelu można uzyskać poprzez wybrania zakładki „Prawo”, a następnie „Modele danych”.

Czytaj więcej...o artykule 30.12.2019 -- Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH