Aktualności

Lista stron

23.10.2019 -- Jubileusz 100-lecia AGH

W głównych uroczystościach z okazji jubileuszu 100-lecia AGH w Krakowie wzięła udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka. Na ręce rektora AGH prof. Tadeusza Słomki złożyła list gratulacyjny wystosowany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego, który napisał między innymi „Jestem pełen uznania dla działalności i osiągnięć, które napawają dumą nie tylko środowisko naukowców, ale i wszystkich Polaków. Przez lata wypracowany

Czytaj więcej...o artykule 23.10.2019 -- Jubileusz 100-lecia AGH

22.10.2019 -- Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uporządkowana została sekcja „Usługi” w menu głównym serwisu www.geoportal.gov.pl.

Czytaj więcej...o artykule 22.10.2019 -- Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

21.10.2019 -- Ortofotomapa w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach dodano warstwę „Ortofotomapa”, która udostępnia aktualną ortofotomapę dla całej Polski.

Czytaj więcej...o artykule 21.10.2019 -- Ortofotomapa w ZSIN

18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które w tym tygodniu przyjął rząd.- Zmiany w ustawie mają trzy kierunki. Po pierwsze, skracamy proces inwestycyjny, bo mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi. Po drugie, starostwa

Czytaj więcej...o artykule 18.10.2019 -- Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach 16 października 2019 r. został wzbogacony o warstwę „Zagospodarowanie przestrzenne” bazujące na usłudze „Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”, która udostępnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez jednostki samorządu gminnego. Aktualnie w usłudze dostępnych jest ok. 50% wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...o artykule 17.10.2019 -- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w ZSIN

16.10.2019 -- Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dodano dwie nowe funkcje ułatwiające przeglądanie oraz kontrolę zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych.

Czytaj więcej...o artykule 16.10.2019 -- Nowe funkcje w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

15.10.2019 -- Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 15 października 2019 r. uporządkował dane i usługi związane z numerycznym modelem terenu (NMT).

Czytaj więcej...o artykule 15.10.2019 -- Istotne zmiany w danych i usługach związanych z Numerycznym Modelem Terenu

14.10.2019 -- Nowe stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Monitorze Polskim 4 października 2019 r. pod pozycją 948 zostało opublikowanie obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/948/1

Czytaj więcej...o artykule 14.10.2019 -- Nowe stawki za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

11.10.2019 -- Usługa KIEG przekroczyła 2 miliardy wywołań

W październiku 2019 r. liczba wywołań usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) przekroczyła 2 miliardy.

Czytaj więcej...o artykule 11.10.2019 -- Usługa KIEG przekroczyła 2 miliardy wywołań

10.10.2019 -- Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW

Małopolskie dołączyło do województw, w których wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą.

Czytaj więcej...o artykule 10.10.2019 -- Wszystkie powiaty wykorzystują komunikację z EKW