Aktualności

Lista stron

01.07.2019 -- W czerwcu usługi KIEG i ULDK niezmiennie z wysokim poziomem wykorzystania

Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków KIEG i ULDK w czerwcu cieszyły się niezmiennie wysokim zainteresowaniem.KIEG – (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju,ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora, nazwy obrębu i

Czytaj więcej...o artykule 01.07.2019 -- W czerwcu usługi KIEG i ULDK niezmiennie z wysokim poziomem wykorzystania

28.06.2019 -- Geoportal monitoruje suszę w Polsce

„Monitoring i prognoza warunków glebowych” to nowa warstwa informacyjna dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl . Można w niej sprawdzić prognozowane warunki glebowe w dowolnym miejscu Polski, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. W Geoportalu będzie można również porównać jak zmieniały się prognozy każdego dnia począwszy od 26 czerwca 2019r. Poziom wilgotności gleby jest prognozowany w oparciu numeryczne modele pogody wysokiej rozdzielczości i dane

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2019 -- Geoportal monitoruje suszę w Polsce

28.06.2019 -- Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wraz z Zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego laureatom konkursu MIiR, w którym wyróżniono najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Czytaj więcej...o artykule 28.06.2019 -- Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

26.06.2019 -- Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

W zintegrowanej usłudze WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu podłączono już ponad 100 usług powiatowych, które przedstawiono na załączonej mapie, a wszystkie szczegóły związane z usługą można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2019 -- Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

26.06.2019 -- O planowanych zmianach prezentacji danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego podczas kolejnego Posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 26 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej...o artykule 26.06.2019 -- O planowanych zmianach prezentacji danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego podczas kolejnego Posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

25.06.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

Prezentacją „Aktualnych kierunków działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju geodezji i kartografii” Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął spotkanieSłużby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego. Podczas narady w Krakowie omawiane są również:aktualnie realizowane w województwie projekty w ramach poddziałania „E-usługi w informacji przestrzennej ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020problematyka skarg oraz zarzutów dotyczących prac geodezyjnychaktualizacja zasobów

Czytaj więcej...o artykule 25.06.2019 -- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

24.06.2019 -- Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów interpolacyjnych przygotowanych w oparciu o NMT z siatką 1 m x 1 m.

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2019 -- Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

24.06.2019 -- Międzynarodowe spotkanie studentów geodezji pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju

Na Politechnice Warszawskiej rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie studentów geodezji „International Geodetic Students Meeting 2019 (IGSM)”. Podczas uroczystego otwarcia Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Ewa Surma prezentowała aktualne działania urzędu. Uczestnicy konferencji mogą się także zapoznać z możliwościami serwisu goeportal.gov.pl, który jest prezentowany podczas konferencji w stoisku przygotowanym przez GUGIK. Główny Geodeta Kraju

Czytaj więcej...o artykule 24.06.2019 -- Międzynarodowe spotkanie studentów geodezji pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju

19.06.2019 -- Stan informatyzacji „Narad koordynacyjnych”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w geoportal.gov.pl warstwę z wizualizacją stanu informatyzacji „Narad koordynacyjnych”. Dane uzyskano na podstawie ankiety, w której powiaty zapytano o sposób prowadzenia narad koordynacyjnych.Warstwa nazywa się „Stan informatyzacji ZUD” i znajduje się w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych”. Gdy klikniemy w obszarze powiatu, przy włączonej warstwie wyświetli się informacja, w której znajdziemy m. in:

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2019 -- Stan informatyzacji „Narad koordynacyjnych”

19.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane do pobrania” udostępniono paczki danych adresowych dla całych powiatów i województw. Paczki zawierają dane w formacie SHP (ShapeFile) i są generowane z aktualnego rejestru PRG. Interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” dzięki nowym warstwom „Adresy i ulice wg województw” i „Adresy i ulice wg powiatów”.

Czytaj więcej...o artykule 19.06.2019 -- Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich