Aktualności

Lista stron

21.09.2018 -- Nowe warstwy

W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy w dwóch grupach tematycznych:,,Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad’’ zawiera rożne warstwy związane z mapami hałasu w różnych porach doby.,,Główny Urząd Statystyczny’’ zawiera warstwy z jednostkami statystycznymi (BREC 2017) tj. „Rejony statystyczne” oraz „Obwody spisowe”oraz wyodrębniono grupę tematyczną ,,Wody Polskie’’ przenosząc do niej warstwy:Jednolite części wódMapa zagrożenia powodziowego.

Czytaj więcej...o artykule 21.09.2018 -- Nowe warstwy

14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

Konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. został rozstrzygnięty.

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2018 -- Konkurs Głównego Geodety Kraju rozstrzygnięty

14.09.2018 -- Kolejne ortofotomapy dostępne

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 824 nowych arkuszy ortofotomapy, w tym:291 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 9,5 cm dla obszaru powiatu mińskiego220 arkuszy o rozdzielczości przestrzennej 25 cm dla obszarów Puszczy Białowieskiej i Żywieckiego Parku Krajobrazowego313 arkuszy Numerycznego Modelu Terenu o gęstości 12 pkt/m2 dla miast Włocławek, Płock, Łódź, Radom oraz Kraków.

Czytaj więcej...o artykule 14.09.2018 -- Kolejne ortofotomapy dostępne

03.09.2018 -- Nominacja dla Zastępcy Głównego Geodety Kraju Karola Koss

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył dzisiaj Karolowi Koss nominację na Zastępcę Głównego Geodety Kraju.

Czytaj więcej...o artykule 03.09.2018 -- Nominacja dla Zastępcy Głównego Geodety Kraju Karola Koss

30.08.2018 -- Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano modele 3D budynków dla 33 kolejnych powiatów. Aktualnie modele 3D budynków udostępniane są dla 170 powiatów, a liczba pobrań danych na dzień dzisiejszy wynosi 1379.

Czytaj więcej...o artykule 30.08.2018 -- Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

29.08.2018 -- Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.

Czytaj więcej...o artykule 29.08.2018 -- Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

28.08.2018 -- Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego podczas konferencji podsumowującej projekty prowadzone przez GUGiK przed końcem sierpnia modele budynków 3D zostały udostępnione w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.:obrysów 2D budynków z bazy BDOT10K,danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego

Czytaj więcej...o artykule 28.08.2018 -- Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

23.08.2018 -- Zmarł Roman Wojtynek –emerytowany Dyrektor Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

Roman Wojtynek był absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pełnił między innymi funkcje Głównego Geodety Miasta Poznania, Głównego Geodety Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, Geodety Wojewódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.W latach 2003-2006 był Dyrektorem Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK.Pogrzeb odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. o godzi 11:00

Czytaj więcej...o artykule 23.08.2018 -- Zmarł Roman Wojtynek –emerytowany Dyrektor Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

20.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN Faza II

Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie 16-17 sierpnia 2018 r. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom:* Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)* K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)* ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN Faza II)Realizacja

Czytaj więcej...o artykule 20.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN Faza II

16.08.2018 -- Nie żyje profesor Zdzisław Adamczewski - wieloletni Prezes GUGiK

Zmarł nestor polskiej geodezji prof. zw. dr hab. Zdzisław Adamczewski. Był wykładowcą Politechniki Warszawskiej o specjalności geodezja gospodarcza, geodezyjne urządzenia rolne, informatyka geodezyjna, geodynamika, modelowanie matematyczne oraz szacowanie nieruchomości. Twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych.

Czytaj więcej...o artykule 16.08.2018 -- Nie żyje profesor Zdzisław Adamczewski - wieloletni Prezes GUGiK