Aktualności

Lista stron

18.07.2018 -- Pierwszy efekt działania zespołu adresowego powołanego przez Głównego Geodetę Kraju

Na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe, która jest włączona do portalu danepubliczne.gov.pl udostępniono dane adresowe 2097 gmin, co jest pierwszym efektem prac Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej. Intencją Głównego Geodety Kraju jest, aby w najbliższym czasie znalazły się tam dane numeracji adresowej ze wszystkich polskich gmin.

Czytaj więcej...o artykule 18.07.2018 -- Pierwszy efekt działania zespołu adresowego powołanego przez Głównego Geodetę Kraju

13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

W Geoportalu Krajowym http://mapy.geoportal.gov.pl/imap została dodana nowa grupa warstw „Dane innych instytucji”, a w niej udostępniono dwie nowe warstwy informacyjne prezentujące dane:Generalnej Dyrekcji Lasów PaństwowychGeneralnej Dyrekcji Ochrony ŚrodowiskaW tej samej kategorii są prezentowane również już wcześniej dodane informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Czytaj więcej...o artykule 13.07.2018 -- Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Geoportalu

10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

Informacja:W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi :Główne jezioraGłówne rzekiRegiony wodneObszary dorzeczyEkoregiony.Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze sieciowej WMS dostępnej pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/wodypolskie i możliwej do wykorzystania w dowolnym portalu mapowym czy innym oprogramowaniu posiadającym funkcjonalność klienta WMS.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2018 -- Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał Zespół do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków, który ma przeanalizować aktualne otoczenie prawne i zdiagnozować przyczyny przedłużające proces informatyzacji zasobów ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawić zalecenia do dalszych działań.

Czytaj więcej...o artykule 10.07.2018 -- Powołanie Zespołu do Oceny Regulacji Prawnych Związanych z Funkcjonowaniem Ewidencji Gruntów i Budynków

07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

Dwudniowa konferencja (5-6 lipca 2018 r.) organizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił podczas niej kierunki działań GUGiK.

Czytaj więcej...o artykule 07.07.2018 -- GGK Waldemar Izdebski na konferencji Regionalne Forum Geoinformacji „SIP, geodezja, planowanie przestrzenne w administracji samorządowej”

24.05.2018 -- RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z tym informujemy Państwa, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie przetwarzał dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Czytaj więcej...o artykule 24.05.2018 -- RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

06.07.2018 -- Aktualne regulacje prawne związane z geodezją i kartografią w jednym miejscu

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakładce „Prawo” zostały zebrane wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...o artykule 06.07.2018 -- Aktualne regulacje prawne związane z geodezją i kartografią w jednym miejscu

05.07.2018 -- Dwa nowe zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej - to dwa nowe gremia powołane przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego.

Czytaj więcej...o artykule 05.07.2018 -- Dwa nowe zespoły powołane przez Głównego Geodetę Kraju

03.07.2018 -- Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500.

Czytaj więcej...o artykule 03.07.2018 -- Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

02.07.2018 -- Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu

W czerwcu w geoportal.gov.pl zaimportowano 6 769 arkuszy ortofotomapy, zaktualizowano BDOT10k obszaru 24 miast i 6 powiatów oraz Numeryczny Model Terenu dla Rzeszowa, Mielca i Krosna oraz udostępniono 83 nowe arkusze Numerycznych danych wysokościowych skaningu laserowego.

Czytaj więcej...o artykule 02.07.2018 -- Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu