Aktualności

Lista stron

23.08.2018 -- Zmarł Roman Wojtynek –emerytowany Dyrektor Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

Roman Wojtynek był absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pełnił między innymi funkcje Głównego Geodety Miasta Poznania, Głównego Geodety Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami, Geodety Wojewódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.W latach 2003-2006 był Dyrektorem Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK.Pogrzeb odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. o godzi 11:00

Czytaj więcej...o artykule 23.08.2018 -- Zmarł Roman Wojtynek –emerytowany Dyrektor Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK

20.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN Faza II

Efekty trzech projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przedstawiono podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie 16-17 sierpnia 2018 r. Kilkaset osób obejrzało prezentacje rozwiązań opracowanych dzięki projektom:* Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)* K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)* ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN Faza II)Realizacja

Czytaj więcej...o artykule 20.08.2018 -- Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, K-GESUT i ZSIN Faza II

16.08.2018 -- Nie żyje profesor Zdzisław Adamczewski - wieloletni Prezes GUGiK

Zmarł nestor polskiej geodezji prof. zw. dr hab. Zdzisław Adamczewski. Był wykładowcą Politechniki Warszawskiej o specjalności geodezja gospodarcza, geodezyjne urządzenia rolne, informatyka geodezyjna, geodynamika, modelowanie matematyczne oraz szacowanie nieruchomości. Twórca polskiej szkoły nieliniowego rachunku wyrównawczego oraz badacz trzęsień ziemi i autor technologii numerycznej ustalania tzw. dni sejsmicznych.

Czytaj więcej...o artykule 16.08.2018 -- Nie żyje profesor Zdzisław Adamczewski - wieloletni Prezes GUGiK

13.08.2018 -- Sprawdź w geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowano warstwę „Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego)”Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią.Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS utworzonej przez GUGiK dla Wód Polskich.

Czytaj więcej...o artykule 13.08.2018 -- Sprawdź w geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!