Audyt

Audyt Wewnętrzny w GUGiK

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie realizowany jest audyt wewnętrzny: na zasadach, w formach oraz trybach określonych przez ustawę o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny realizowany jest poprzez:

  1. planowanie audytu wewnętrznego,
  2. dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej,
  3. realizowanie czynności doradczych,
  4. monitorowanie realizacji zaleceń lub przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  5. wydawanie rekomendacji i składanie propozycji rzeczowych,
  6. wykonywanie audytów wewnętrznych zleconych,
  7. opracowywanie sprawozdawczości oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w ujęciu rocznym.

Za funkcjonowanie instytucji audytu wewnętrznego w Urzędzie odpowiedzialny jest audytor wewnętrzny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Rejestr zmian