Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-07-25 16:25:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-07-25 16:17:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-25.07.2017.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-07-25 15:44:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-25.07.2017.pdf Zakup usług serwisowych urządzeń IBM
2017-07-24 16:12:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-technicznego-z-dnia-24.07.2017.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-24 16:11:57 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-24.07.2017.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-24 16:11:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-24.07.2017.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-24 16:11:04 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-24.07.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-24 16:06:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S6
2017-07-20 15:32:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2017-07-20 15:31:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2017-07-20 15:31:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2017-07-20 15:30:42 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych
2017-07-20 15:20:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-20.07.2017.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-07-20 12:52:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-18.07.2017.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-19 15:19:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-07-19 15:19:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-07-19 14:27:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2017-07-19 14:27:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2017-07-19 14:27:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2017-07-19 14:26:15 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2017-07-19 13:41:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-13.07.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-18 14:48:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-18.07.2017.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2017-07-17 13:34:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.07.2017.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (część 75-81)
2017-07-17 13:16:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-14.07.2017.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-07-14 14:08:21 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Kontrola wykonania prac wsparcia okresowej weryfikacji PRG
2017-07-14 13:20:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-12.07.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-07-14 12:47:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S6
2017-07-14 12:47:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S6
2017-07-14 12:47:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S6
2017-07-14 12:46:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Dostawę 4 szt. twardych dysków do serwera Fujitsu Primergy RX600 S6