Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-06-27 12:34:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-SOPZ.pdf Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-06-27 12:33:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-06-27 12:33:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-06-27 12:32:59 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-06-27 12:32:18 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG)
2017-06-27 09:11:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12420.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12420, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:11:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12420.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12420, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:11:02 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12420, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:10:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12419.pdf IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12419, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:10:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12419.pdf IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12419, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:09:51 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12419, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:09:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12418.pdf IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12418, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:08:37 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 12418, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:07:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-12417.pdf IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 12417, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 09:06:03 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 12417, ważne do 10.07.2017
2017-06-27 08:55:58 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz ich udostępniania w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Depart. Inform. o Nieruchom., ogłoszenie nr 10940, ważne do 17.05.2017
2017-06-27 08:53:13 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10044, ważne do 21.04.2017
2017-06-27 08:50:18 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu ZSZIN w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10046, ważne do 21.04.2017
2017-06-27 08:48:34 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista – analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 10043, ważne do 21.04.2017
2017-06-27 08:46:54 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 10042, ważne do 21.04.2017
2017-06-27 08:44:48 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IP - główny specjalista ds. public relations, informacji i promocji w Biurze Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej, ogłoszenie nr 9159, ważne do 16.03.2017
2017-06-27 08:41:14 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI – starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT, ogłoszenie nr 8627, ważne do 4.03.2017
2017-06-27 08:39:39 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem systemu ASG-EUPOS i centrum zapasowego KSZBDOT, ogłoszenie nr 8626, ważne do 4.03.2017
2017-06-27 08:37:16 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista ds. dostosowania danych do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz ich udostępniania w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Inf. o Nieruch., ogłoszenie nr 3822, ważne do 7.10.2016
2017-06-27 08:34:59 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.2016
2017-06-27 08:34:24 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.2016
2017-06-27 08:32:07 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - administrator szyny usług w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2102, ważne do 16.08.2016
2017-06-27 08:16:18 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - administrator sieci w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2101, ważne do 16.08.2016
2017-06-27 08:14:25 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - administrator baz danych w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2100, ważne do 16.08.2016
2017-06-27 08:11:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ – główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 2089, ważne do 16.08.2016