Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-06-24 10:00:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-23 15:41:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Opis-modeli-danych.pdf Modele danych
2017-06-23 14:55:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-23.06.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-06-23 14:49:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-20.06.2017.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i testowanie systemów referencyjnych GNSS na obszarze kraju
2017-06-21 15:35:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Wzor-propozycji.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:35:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Wzor-propozycji.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:34:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Wzor-wezwania.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:34:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:33:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-OPZ-Glowne-zalozenia-polityki-informacyjno-promocyjnej-GUGiK.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:33:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-KGESUT.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:32:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-ZSIN-Faza-II.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:31:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-ZSIN-Faza-II.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:30:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:29:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:28:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Logotyp-ZSIN-Faza-I.zip Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:27:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Logotyp-ZSIN-Faza-I.zip Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:27:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-OPZ-System-Identyfikacji-Wizualnej-GUGiK.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:26:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-21.06.2017.docx Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:25:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:18:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Opis-Przedmiotu-Zamowienia-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:17:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:17:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-21 15:16:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-21.06.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-06-20 10:50:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.06.2017.pdf Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników
2017-06-20 10:41:23 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2017-06-19 22:08:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-06-19 22:08:19 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-06-19 22:07:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-06-19 22:06:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-gwarancji-nalezytego-wykonania-umowy.doc Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP
2017-06-19 22:06:28 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP