Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-05-26 15:55:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ-po-zmianach-z-dnia-26.05.2017.zip Budowa modeli 3D budynków
2017-05-26 15:54:28 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Harmonogram-realizacji-zamowienia-po-zmianach-z-dnia-26.05.2017.docx Budowa modeli 3D budynków
2017-05-26 15:54:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-26.05.2017.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-26 10:23:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-26.05.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-05-25 17:42:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-25.05.2017.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-24 14:47:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-24.05.2017.pdf Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle
2017-05-24 14:19:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-24.05.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-05-24 14:00:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert-dokonanego-w-dniu-15.05.2017.pdf Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN
2017-05-24 13:59:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert-dokonanego-w-dniu-15.05.2017.pdf Weryfikacja realizacji procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN
2017-05-24 09:23:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ-po-zmianach-23.05.2017.zip Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:22:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ-po-zmianach-23.05.2017.zip Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:21:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-z-dnia-23.05.2017.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:20:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Harmonogram-realizacji-zamowienia-po-zmianach.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:20:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-z-dnia-23.05.2017-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-po-zmianach.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:20:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-do-odpowiedzi-z-dnia-23.05.2017-Katalog-bledow.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-24 09:19:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-23.05.2017.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-05-23 14:40:24 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
2017-05-23 14:36:26 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
2017-05-23 14:36:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach
2017-05-23 11:09:37 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-22.05.2017.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2017-05-23 11:04:03 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-22.05.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-05-22 15:30:42 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-19.05.2017.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-22 15:25:42 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Monitoring-2016.zip Monitoring 2016
2017-05-22 15:25:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Monitoring-2016.zip Monitoring 2016
2017-05-22 15:23:33 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Monitoring 2016
2017-05-19 09:03:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-17.05.2017.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2017-05-19 09:02:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-17.05.2017.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2017-05-18 16:32:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-16.05.2017.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-05-18 16:11:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-17.05.2017.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2017-05-17 13:53:31 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow-wersja-do-edycji.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach