Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-05-08 16:37:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-08.05.2017-2.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-05-08 16:28:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-08.05.2017.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-05-08 16:27:59 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienia-do-SIWZ-z-dnia-08.05.2017.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-05-05 20:52:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-05.05.2017.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-05-05 20:46:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:46:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-A-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ.docx Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:46:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:45:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:45:33 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-uslug.doc Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:45:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:45:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zamowienia.docx Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:44:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy-.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:44:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.doc Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:43:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:43:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:42:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:41:43 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 20:40:55 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
2017-05-05 09:12:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-z-dnia-04.05.2017.pdf Świadczenie usług informatycznych na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-05-05 09:12:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-z-dnia-04.05.2017.pdf Świadczenie usług informatycznych na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-05-04 15:52:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-do-Umowy-po-zmianach-z-dnia-04.05.2017.pdf Weryfikacja realizacji procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do obowiązującego modelu danych GESUT
2017-05-04 15:51:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-04.05.2017.pdf Weryfikacja realizacji procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do obowiązującego modelu danych GESUT
2017-04-28 15:47:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-26.04.2017.pdf Budowa modeli 3D budynków
2017-04-28 14:41:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-28.04.2017.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2017-04-28 14:05:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-27.04.2017.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-04-28 13:26:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Usługi utrzymania infrastruktury SIG
2017-04-28 13:22:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-27.04.2017.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
2017-04-28 13:02:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-28.04.2017.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-04-27 15:10:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-oraz-modyfikacja-tresci-SIWZ-z-dnia-27.04.2017.pdf Dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-04-27 12:17:40 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-z-dnia-27.04.2017.pdf Pozyskanie danych wysokościowych