Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2019-02-13 12:45:11 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2019-02-12 14:45:54 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2019-02-12 14:44:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-Zastepcy-GGK.pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2019-02-12 14:43:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-Zastepcy-GGK.pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2019-02-12 14:40:53 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2019-02-12 14:40:05 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Głównego Geodety Kraju
2019-02-11 08:47:12 Daniel Brzoska Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-08.02.2019-r..pdf Remont pomieszczeń, w tym malowanie i wymiana wykładziny podłogowej w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2
2019-02-11 08:45:59 Daniel Brzoska Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-08.02.2019-r..pdf Remont pomieszczeń, w tym malowanie i wymiana wykładziny podłogowej w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2
2019-02-08 13:51:56 Daniel Brzoska Dodanie pliku Odpowiedz-na-pytania-do-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty.pdf Tłumaczenia pisemne bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustne z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń
2019-02-08 12:53:09 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:52:55 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:41:36 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:41:14 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:41:00 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:40:45 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:40:27 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:39:53 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:39:38 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-do-Wzoru-umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:39:21 Daniel Brzoska Dodanie pliku Specyfikacji-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:39:06 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:38:37 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:38:09 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2019-02-08 12:35:30 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Ogloszenia-Formularz-ofertowy.docx Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie
2019-02-08 12:35:01 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie
2019-02-08 12:34:43 Daniel Brzoska Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie
2019-02-08 12:34:15 Daniel Brzoska Aktualizacja artykułu Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie
2019-02-08 12:33:36 Daniel Brzoska Utworzenie artykułu Organizacja spotkania z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24-25 marca 2019 r. w Warszawie oraz spotkania Geodetów Powiatowych 25 – 26 marca 2019 r. w Warszawie
2019-02-05 15:25:52 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmienione-Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-z-dnia-5-lutego-2018-r..pdf Tłumaczenia pisemne bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustne z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń
2019-02-05 15:25:33 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmiany-w-zaproszeniu-do-skladania-ofert.pdf Tłumaczenia pisemne bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustne z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń
2019-02-05 15:25:08 Daniel Brzoska Dodanie pliku Zmienione-Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-z-dnia-5-lutego-2018-r..pdf Tłumaczenia pisemne bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustne z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń