Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-03-25 16:42:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-9658.pdf BO - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 9658, ważne do 7.04.2017
2017-03-25 16:35:55 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 9658, ważne do 7.04.2017
2017-03-24 15:55:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Zakup usług serwisowych dla urządzeń sieciowych
2017-03-23 13:04:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-23 09:06:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-22 18:39:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:39:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:39:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-wykonanych-dodatkowych-uslug.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:39:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:38:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:38:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-skierowanych-przez-wykonawce-do-realizacji-zamowienia.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:38:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:37:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:37:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.docx Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:36:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-pdf-espd-reguest-GUGiK-9.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:35:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-espd-GUGiK-9.xml Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:35:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:35:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:34:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.docx Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:34:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:34:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:33:23 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 18:32:48 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-03-22 15:29:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:28:54 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:28:40 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Protokol-zdawczo-odbiorczy.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:28:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:28:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Dostawy.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:27:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Protokol-odbioru-ilosciowego.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:27:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Studium-Wykonalnosci-i-Analiza-Kosztow-i-Korzysci-KGESUT.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT