Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-03-22 15:26:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Studium-Wykonalnosci-ZSIN-Faza-II.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:25:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:24:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Architektura-SIG_v3.1.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:23:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.doc Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:22:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-osob.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:22:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:22:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Grupa-kapitalowa.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:21:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:20:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-technicznego.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:20:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-A-do-SIWZ-espd-request-3.xml Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:19:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:18:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:18:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:17:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.docx Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:16:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:16:10 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-22 15:15:40 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza II, K-GESUT
2017-03-21 16:16:34 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-Rynku.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”
2017-03-21 16:16:13 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Formularz-szacowania-kosztow.doc Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”
2017-03-21 16:15:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-Rynku.pdf Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”
2017-03-21 16:15:21 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”
2017-03-21 16:15:00 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”
2017-03-21 16:06:01 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-Nr-2-do-Zaproszenia-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:05:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-Nr-1-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-ofertowego.docx Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:05:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-Nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:05:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-Nr-2-do-Zaproszenia-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:04:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:04:24 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 16:03:55 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Wykonanie analizy porównawczej prezentacji kartograficznej, treści oraz rozwiązań graficznych stosowanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych, wydawanych przez europejskie agencje kartograficzne
2017-03-21 15:56:04 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-wersja-xml.xml Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem