Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-03-15 13:17:16 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle
2017-03-14 14:05:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Sprawozdanie-z-wykonania-planu-dzialalnosci-GUGiK-za-rok-2016.pdf Kontrola zarządcza
2017-03-14 14:04:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Stan-realizacji-Planu-dzialalnosci-GUGIK-2016.pdf Kontrola zarządcza
2017-03-13 10:37:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-o-wyborze-oferty.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-10 15:59:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-czesc-1-i-czesc-2.pdf Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
2017-03-10 15:50:35 Michał Onaszkiewicz Usunięcie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-czesc-1-i-czesc-2.pdf Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
2017-03-10 15:48:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-czesc-1-i-czesc-2.pdf Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
2017-03-10 15:35:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-10 15:34:55 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-ofertowego.docx Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-10 15:34:39 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-10 15:34:15 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-10 15:33:41 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu 2017 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp
2017-03-10 15:33:04 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r
2017-03-10 14:08:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Stan-realizacji-Planu-dzialalnosci-GUGIK-2016.pdf Kontrola zarządcza
2017-03-09 12:10:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-zamawiajacego-w-Czesci-21.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-03-09 12:10:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czynnosci-zamawiajacego-w-Czesci-13,-22,-25.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2017-03-09 12:01:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 12:01:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 12:01:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Warunki-techniczne.pdf Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 12:00:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 12:00:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 12:00:00 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 11:59:33 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Przygotowanie materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w zakresie opracowania wykazu polskich nazw budowli
2017-03-09 11:53:45 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:53:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:53:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:52:40 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:52:11 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:51:38 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2017 r.
2017-03-09 11:07:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-9159.pdf IP - główny specjalista ds. public relations, informacji i promocji w Biurze Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej, ogłoszenie nr 9159, ważne do 16.03.2017