Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-03-06 15:52:18 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-przedmiotu-zamowienia-z-dnia-06.03.2017.pdf Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-03-03 16:32:55 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Formularz-ofertowy-z-dnia-3.03.2017.docx Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-03 16:32:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Korekta-dotyczaca-formularza-ofertowego-z-dnia-3.03.2017.pdf Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:33:11 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:32:53 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Zaproszenia-Dokument-do-przetlumaczenia.docx Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:32:29 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:32:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:31:35 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:31:01 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Usługi w zakresie tłumaczenia
2017-03-02 16:05:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-02 16:04:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-ofertowego.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-02 16:04:28 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-02 16:04:05 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-02 16:03:37 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-02 16:03:08 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-03-01 15:49:39 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2017-02-28 17:01:29 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 17:01:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 17:00:42 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-SOPZ.pdf Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 17:00:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 16:59:17 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 16:58:42 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby systemu ASG-EUPOS
2017-02-28 16:41:26 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-SOPZ.pdf Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:41:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ.zip Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:40:08 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-SOPZ.pdf Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:39:52 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku-Pozyskanie-danych-wysokosciowych-dla-Czesci-6-i-7.pdf Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:39:23 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:38:41 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Pozyskanie danych wysokościowych dla Części 6 i 7
2017-02-28 16:31:54 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx Opracowanie cyfrowej ortofotomapy
2017-02-28 16:30:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-uslug.doc Opracowanie cyfrowej ortofotomapy