Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-02-14 15:53:31 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.2017
2017-02-14 15:30:55 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrz. w Dep. GI, ogł. nr 8293, ważne do 19.02.
2017-02-14 15:30:34 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu GI – starszy specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonow. syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Dep. GI, ogł. nr 8292, ważne do 19.0
2017-02-13 13:14:50 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:12:48 Jakub Giza Dodanie pliku zaproszenie-do-zlozenia-oferty-13.02.2017.pdf Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:11:58 Jakub Giza Dodanie pliku Zal-1-formularz-ofertowy.docx Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:11:42 Jakub Giza Dodanie pliku Zal-1-formularz-ofertowy.docx Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:09:38 Jakub Giza Dodanie pliku Zal-2.-projekt-umowy.pdf Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:08:32 Jakub Giza Dodanie pliku zaproszenie-do-zlozenia-oferty-13.02.2017.pdf Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-13 13:06:38 Jakub Giza Utworzenie artykułu Bieżąca obsługa prawna GUGiK
2017-02-10 16:27:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-10.02.2017.pdf Zakup usług serwisowych dla urządzeń sieciowych
2017-02-10 16:27:36 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-10.02.2017.pdf Zakup usług serwisowych dla urządzeń sieciowych
2017-02-10 16:23:09 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-10.02.2017.pdf Usługi utrzymania infrastruktury SIG
2017-02-10 15:05:33 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Uprawnienia zawodowe
2017-02-10 15:03:25 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Uprawnienia zawodowe
2017-02-10 14:59:29 Jakub Giza Utworzenie artykułu Uprawnienia zawodowe
2017-02-09 15:52:27 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rada IIP
2017-02-09 15:48:34 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rada IIP
2017-02-09 15:37:48 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Kontrole zewnętrzne
2017-02-09 15:35:00 Jakub Giza Dodanie pliku Plan-kontroli-Glownego-Geodety-Kraju-na-2017-r..pdf 2017
2017-02-09 15:28:51 Jakub Giza Aktualizacja artykułu 2017
2017-02-09 15:27:01 Jakub Giza Utworzenie artykułu 2017
2017-02-08 16:30:04 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc Dostęp do informacji publicznej
2017-02-08 16:27:14 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
2017-02-08 16:19:07 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-ponowne-wykorzystanie-inf-publ.pdf Informacja Publiczna
2017-02-08 16:18:27 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Dostęp do informacji publicznej
2017-02-08 16:14:35 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Informacja Publiczna
2017-02-08 16:10:11 Jakub Giza Dodanie pliku Wzor-wniosku-o-udostepnie-inf-publ.doc Informacja Publiczna
2017-02-08 16:09:46 Jakub Giza Utworzenie artykułu Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
2017-02-08 16:09:14 Jakub Giza Utworzenie artykułu Dostęp do informacji publicznej