Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2017-01-13 16:13:01 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu GI - główny specjalista ds. administrowania sieci komputerowych, internetowych i radiowych związanych z funkcjonowaniem syst. ASG-EUPOS i centr. zapas. KSZBDOT w Wydz. Geodezji i Systemów Odniesień Przestrz. w Dep. GI, ogł. nr 7485, ważne do 24.01.
2017-01-13 16:04:01 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-7445.pdf BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 16:03:37 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 16:03:13 Michał Onaszkiewicz Usunięcie artykułu BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 16:02:09 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu BO – naczelnik ds. kierowania Wydziałem w obszarze udzielania zamówień publicznych w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7445, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 16:00:31 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-7444.pdf BO – inspektor obsługi kancelaryjno-administracyjnej Głównego Geodety Kraju w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7444, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 16:00:07 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-nr-7444.pdf BO – inspektor obsługi kancelaryjno-administracyjnej Głównego Geodety Kraju w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7444, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 15:59:30 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu BO – inspektor obsługi kancelaryjno-administracyjnej Głównego Geodety Kraju w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 7444, ważne do 23.01.2017
2017-01-13 15:56:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-13 15:56:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-13 15:56:08 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-13 15:55:54 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-13 15:55:28 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-13 15:54:46 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) w 2017 r
2017-01-12 11:55:21 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2017-01-11 23:06:57 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-11 23:06:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-11 23:05:49 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-badania-rynku-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-11 23:05:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-11 23:04:09 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-11 23:03:01 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie wykazu polskich nazw budowli z obszaru: Europy Wschodniej, Europy Środkowej i Południowej, Azji PołudniowoWschodniej i Mongolii oraz Afryki Subsaharyjskiej
2017-01-10 15:47:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-09.01.2017.pdf Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych
2017-01-10 15:43:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-9.01.2017.pdf Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni w CODGiK
2017-01-10 12:23:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-Wykaz-nazw-z-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim-Azja.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-10 12:22:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-Wykaz-nazw-z-obszarow-poslugujacych-sie-pismem-arabskim-Azja.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-10 12:22:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-Rynku-Warunki-techniczne.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-10 12:21:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-10 12:16:38 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-10 12:15:15 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2017-01-09 15:55:54 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Strona główna