Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-12-01 17:15:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SOPZ-Architektura-SIG_v3.1.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:14:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SOPZ-Pryncypia-Architektoniczne-v1.2.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:14:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Rejestr-Wymagan_v3.0.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:14:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-Studium-Wykonalnosci-i-Analiza-Kosztow-i-Korzysci-KGESUT.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:13:22 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-Studium-Wykonalnosci-ZSIN-Faza-II.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:11:52 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:10:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Rejestr-licencji.xlsx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:09:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Opis-cech-i-sposobu-przygotowania-Probki.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:08:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia.doc Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:08:09 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:07:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:07:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:06:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4A-do-SIWZ-espd-request-41.xml Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:06:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-europejski-dokument-zamowienia-ESPD.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:05:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:05:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:04:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.doc Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:03:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:03:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:02:37 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 17:01:55 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP,ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami
2016-12-01 16:35:05 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rejestry Publiczne Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2016-12-01 16:33:09 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Rejestry Publiczne - Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2016-12-01 16:31:49 Jakub Giza Utworzenie artykułu Rejestry Publiczne - ZSIN
2016-12-01 16:24:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-1.12.2016.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-12-01 16:20:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-1.12.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-12-01 16:15:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-1.12.2016.pdf Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-12-01 10:47:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Protokol-z-czynnosci-wyboru-wykonawcy-zamowienia.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-30 15:32:41 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-30 09:47:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS