Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-11-30 09:46:49 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Opis-zamowienia.pdf Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS
2016-11-30 09:46:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS
2016-11-30 09:46:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS
2016-11-30 09:34:57 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS
2016-11-30 09:29:56 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Zakup drobnego sprzętu i oprogramowania na potrzeby utrzymania systemu ASG - EUPOS
2016-11-29 16:26:13 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-11-29 16:11:38 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-do-skladania-oferty_SOPZ.pdf Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:11:16 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-do-skladania-oferty_wzor-formularza-2611.18.2016.doc Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:10:31 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-do-skladania-oferty_Projekt-umowy-2611.18.2016.pdf Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:09:49 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-do-skladania-oferty_SOPZ.pdf Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:09:20 Jakub Giza Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-2611.18.2016.pdf Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:08:00 Jakub Giza Aktualizacja artykułu Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 16:07:42 Jakub Giza Utworzenie artykułu 1. Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób
2016-11-29 13:59:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-Zlozenia-Oferty-z-dnia-29.11.2016.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-28 15:34:24 Tomasz Cieśluk Usunięcie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-28 15:33:31 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-z-dnia-28.11.2016.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-28 15:31:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-25 17:08:17 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wykaz-podwykonawcow.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:07:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-1.3-Wzor-dziennika-pomiarowego.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:07:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1.1-Rozmieszczenie-punktow.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:06:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:06:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:06:15 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-warunkow.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:05:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:05:35 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-Wzor-umowy.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:05:17 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-zamowienia-i-warunki-techniczne.docx Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:04:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:04:13 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:03:45 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS
2016-11-25 17:02:54 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych i testowanie systemu ASG-EUPOS