Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-11-25 15:54:34 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ.zip Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:54:05 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalaczniki-do-SOPZ.zip Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:53:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularzy-ofertowych.docx Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:50:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:50:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.docx Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:49:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4A-39-JEDZ-pdf-ESPD.pdf Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:49:22 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-39-JEDZ-espd-request.xml Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:48:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3c-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.3.docx Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:48:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3b-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.2.docx Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:48:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-cz.1.docx Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:47:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:47:28 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:45:45 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:45:13 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 15:44:49 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych
2016-11-25 13:09:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-Zaproszenia-do-zlozenia-oferty-oraz-zmiana-terminu-skladania-ofert-z-dnia-25.11.2016.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:27:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:27:22 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr.-2-do-Zaproszenia-OPZ.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:27:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr.-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.doc Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:26:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:26:20 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-22 12:25:55 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Skanowanie map tematycznych (sozologicznych, hydrograficznych) stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2016-11-21 13:19:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-21.11.2016.pdf Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi
2016-11-18 15:29:19 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:11:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:11:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:11:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Warunki-techniczne.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:10:47 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:10:32 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim
2016-11-18 15:02:27 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata” (wyd. 2013) dla krajów (obszarów) posługujących się pismem arabskim