Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-11-04 09:23:51 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-GGK.pdf Nabór na wyższe stanowiska państwowe
2016-11-04 09:15:34 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Nabór na wyższe stanowiska państwowe
2016-11-03 15:59:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT
2016-11-03 15:59:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-18.02.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-11-03 15:59:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas
2016-11-03 15:59:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SOPZ_v10.4.doc Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi
2016-11-03 15:59:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.1a-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczania-ceny-EGIB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.xlsx Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-11-03 15:59:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu
2016-11-03 15:59:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-ESPD-pdf.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-11-03 15:59:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-11-03 15:59:22 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-11-03 15:59:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-16.09.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-11-03 15:59:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-11-03 15:59:18 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Zakup usług serwisowych urządzeń IBM
2016-11-03 15:59:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-zgloszen.pdf Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla licencji Oracle
2016-11-03 15:59:16 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT
2016-11-03 15:59:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-11-03 15:59:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2016-11-03 15:59:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Podrecznik-SIG.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-11-03 15:59:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ,-modyfikacja-SIWZ-z-dnia-29.03.2016.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-11-03 15:59:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-11-03 15:59:10 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Wykaz-odbiornikow.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-11-03 15:59:08 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-11-03 15:59:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Serwis dla urządzeń sieciowych Nr ref.BO-ZP.2610.13.2016.IZ
2016-11-03 15:59:04 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas
2016-11-03 15:59:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Zmieniony-Formularz-ofertowy-z-dnia-19.08.2016.doc Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-11-03 15:59:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku SIWZ.pdf Dostawa usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania i klimatyzacji serwerowni CODGiK oraz wsparcia na oprogramowanie do monitoringu
2016-11-03 15:58:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.doc Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (obiekt 4731)
2016-11-03 15:58:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-ESPD-xml.xml Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-11-03 15:58:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx Serwis dla urządzeń sieciowych