Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-11-03 15:58:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku zmieniony-Zalacznik-nr-2.3-do-SIWZ.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT
2016-11-03 15:58:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-29.09.2016.pdf Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-11-03 15:58:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla licencji Oracle
2016-11-03 15:58:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku JEDZ-espd-GUGiK-37.pdf Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi
2016-11-03 15:58:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-CZesc-VII.pdf Pozyskanie danych wysokościowych
2016-11-03 15:58:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-11-03 15:58:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-13.05.2016.pdf Zakup usług serwisowych urządzeń IBM
2016-11-03 15:58:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-11-03 15:58:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostawa sprzętu GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-11-03 15:58:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-03.02.2016.pdf Usługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT
2016-11-03 15:58:44 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Serwis dla urządzeń sieciowych
2016-11-03 15:58:40 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu 2016 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp
2016-11-03 13:19:12 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-03.11.2016.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-11-03 13:18:53 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-03.11.2016.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-11-02 16:15:29 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-02.11.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-11-02 10:31:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-02.11.2016.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-28 18:12:19 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:11:59 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-posiadaniu-autoryzacji.doc Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:11:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:11:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:10:57 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zamowienia.docx Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:10:33 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:09:48 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:09:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:09:09 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:08:42 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 18:08:10 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Usługa przeglądu wraz z wymianą baterii w urządzeniach UPS na 73 stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS
2016-10-28 17:32:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ,-nr-1-do-umowy-Formularz-techniczny-po-zmianach-z-dnia-28.10.2016.docx Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-28 17:31:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ-po-zmianach-z-dnia-28.10.2016.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-28 17:31:28 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Wyjasnienie-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-28.10.2016.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem