Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-10-27 17:15:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:15:06 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:14:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SOPZ-kontrolowanych-zamowien-publicznych-ZALECENIA.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:14:41 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SOPZ-kontrolowanych-zamowien-publicznych-RZEZBA.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:14:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SOPZ-kontrolowanych-zamowien-publicznych-REJESTRY.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:13:54 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-kontrolowanych-zamowien-publicznych-ZAKRES.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:12:57 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-SOPZ-kontrolowanych-zamowien-publicznych.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:12:21 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:11:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-z-wykluczenia.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:11:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-zamowienia.docx Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:11:27 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:11:11 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:10:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:10:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:09:56 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:09:22 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 17:08:57 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Kontrola jakości bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz cyfrowych arkuszy mapy topograficznej - BO-ZP.2610.35.2016.GI-CAPAP
2016-10-27 16:48:02 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 3040, ważne do 07.09.2016
2016-10-21 15:59:19 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-10-21 13:02:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-21.10.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:09:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Wzor-harmonogramu-prac.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:09:02 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:08:45 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:08:28 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:08:11 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2a-i-2b-do-SIWZ-Wzor-protokolu-odbioru-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:07:57 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2a-do-SIWZ-Wzor-umowy-wraz-z-zalacznikami-EGiB-zmiana-z-dnia-19.10.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:07:41 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-19.10.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:06:34 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Wzor-harmonogramu-prac.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:05:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-10-19 18:04:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7b-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-GESUT-zmiana-z-dnia-19.10.2016.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT