Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-10-03 14:27:11 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-ESPD-pdf.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:26:50 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-nr-1-do-umowy-Wzor-formularza-technicznego.docx Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:26:36 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:26:18 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-nr-1-do-umowy-Wzor-formularza-ofertowego.docx Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:26:01 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Protokol-odbioru.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:25:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-odbioru-ilosciowego.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:25:23 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:25:09 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-nr-2-do-umowy-OPZ.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:24:39 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:24:08 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 14:23:25 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-10-03 13:48:51 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku-opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-10-03 13:48:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.docx Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-10-03 13:48:21 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-Warunki-techniczne.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-10-03 13:48:07 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Badanie-rynku-opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich.pdf Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-10-03 13:47:32 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-10-03 13:46:35 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”
2016-09-29 16:12:04 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-oferty.doc Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2016-09-29 16:11:44 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-oferty.doc Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2016-09-29 16:11:12 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2016-09-29 16:10:40 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2016-09-29 16:09:59 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2016-09-29 16:02:02 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-29.09.2016.pdf Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-09-29 15:56:27 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-29.09.2016.pdf Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-09-29 15:55:50 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-29.09.2016.pdf Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS
2016-09-28 14:06:32 Jakub Giza Dodanie pliku Badanie-rynku_2610_2_2016.pdf Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS
2016-09-28 14:06:15 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku_Formularz-szacowania-kosztow.doc Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS
2016-09-28 14:05:11 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku_SOPZ-_1_.pdf Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS
2016-09-28 14:02:30 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku_SOPZ.pdf Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS
2016-09-28 14:01:48 Jakub Giza Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-Rynku_SOPZ.pdf Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS