Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-09-20 16:03:26 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Wzor-formularza-oferty.doc Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-09-20 16:03:06 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-09-20 16:02:50 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-09-20 16:01:58 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-09-20 16:01:26 Michał Onaszkiewicz Utworzenie artykułu Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG
2016-09-16 15:49:50 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Projekt-umowy.pdf Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha
2016-09-16 15:49:26 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha
2016-09-16 15:49:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha
2016-09-16 15:48:41 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha
2016-09-16 15:47:22 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Opracowanie merytoryczne zasad transkrypcji i transliteracji nazw geograficznych dla języków: tybetańskiego i dzongkha
2016-09-16 14:05:59 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-16.09.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-09-15 15:51:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-09-15 15:50:46 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.doc Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-09-15 15:50:30 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-09-15 15:49:24 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-09-15 15:48:44 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Sporządzenie do 12 opinii technicznych (ekspertyz)
2016-09-15 15:04:03 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-3494.pdf IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.2016
2016-09-15 15:03:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-3494.pdf IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.2016
2016-09-15 15:02:00 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu IZ – starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub (…) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 3494, ważne do 28.09.2016
2016-09-15 09:25:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SOPZ-z-dnia-13.09.2016.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-13 14:42:22 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”
2016-09-13 14:41:39 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Badania-rynku-SOPZ.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”
2016-09-13 14:41:24 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-do-Badania-rynku-Formularz-szacowania-kosztow.doc Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”
2016-09-13 14:41:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Badanie-rynku.pdf Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”
2016-09-13 14:40:14 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych GESUT”, „ZSIN - Budowa ZSIN – Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”
2016-09-13 14:28:07 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-12.09.2016.pdf Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego
2016-09-12 11:29:25 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług systemu K-GESUT w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2106, ważne do 16.08.201
2016-09-12 11:28:31 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług SZNMT TOPO w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2105, ważne do 16.08.2016
2016-09-12 11:26:29 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - analityk ds. budowy i udostępniania usług w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2103, ważne do 16.08.2016
2016-09-12 11:24:03 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - starszy specjalista - architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ogłoszenie nr 2104, ważne do 16.08.2016