Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-09-08 16:02:43 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-08.09.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-09-08 16:02:28 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-08.09.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-09-08 15:01:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.4-Protokol-odbioru-prac.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 15:00:37 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-Wzor-wykazu-osob.doc Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 15:00:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.4-Protokol-odbioru-prac.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:59:38 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.2-Zalecany-montaz-anteny.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:59:14 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-SOPZ-warunki-techniczne.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:59:00 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.docx Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:58:44 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:58:10 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 14:57:17 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS
2016-09-08 13:10:58 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Sprostowanie-do-zawiadomienia-o-wyborze-oferty-z-dnia-5.09.2016.pdf Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2016-09-05 15:20:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-5.09.2016.pdf Rozwój i administracja Systemu PZGiK
2016-09-05 15:15:36 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf Wsparcie wykonania prac związanych z okresową weryfikacją państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
2016-09-02 15:13:12 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu GI – specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, ogłoszenie nr 180045, ważne do 24.04.2016
2016-09-01 14:44:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-01.09.2016.pdf Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas
2016-09-01 14:43:42 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-01.09.2016.pdf Zakup wsparcia dla oprogramowania Vmware i Veritas
2016-09-01 13:28:52 Root User Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2016-09-01 13:28:26 Root User Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2016-09-01 13:26:42 Root User Aktualizacja artykułu Kierownictwo
2016-09-01 12:28:55 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-3040.pdf BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 3040, ważne do 07.09.2016
2016-09-01 12:27:02 Tomasz Cieśluk Utworzenie artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 3040, ważne do 07.09.2016
2016-09-01 12:25:33 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista – architekt ds. systemów informatycznych GUGiK (SIG) w Wydziale Budowy i Rozwoju Systemów Informatycznych GUGiK (BRSIG) w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180719, ważne do 19.05.2016
2016-09-01 12:22:27 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu IZ - główny specjalista ds. administracji, utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT w Wydziale Utrzymania i Eksploatacji SIG w Departamencie Informatyzacji i Rozwoju PZGiK, ogłoszenie nr 180965, ważne do 23.05.2016
2016-09-01 12:19:03 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN - starszy specjalista – architekt biznesowy ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 180339, ważne do 3.05.2016 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpus
2016-09-01 12:16:44 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu PL - specjalista ds. obiegu dokumentacji dotyczącej projektowanych aktów prawnych w Departamencie Prawno – Legislacyjnym, ogłoszenie nr 181396, ważne do 5.06.2016
2016-09-01 12:13:48 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu KN – referendarz ds. orzecznictwa w Wydziale Orzecznictwa Departamentu Informacji o Nieruchomościach, ogłoszenie nr 967, ważne do 3.07.2016
2016-09-01 12:12:02 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-nr-1158.pdf BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 1158, ważne do 8.07.2016. Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
2016-09-01 12:10:36 Tomasz Cieśluk Aktualizacja artykułu BO - główny specjalista ds. realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi i planowania zatrudnienia w Biurze Obsługi Urzędu, ogłoszenie nr 1158, ważne do 8.07.2016. Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
2016-08-26 14:37:06 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku REJESTR-ZBIORoW-DANYCH-OSOBOWYCH_2016.08.26.pdf Rejestr zbiorów danych osobowych