Dziennik rejestru zmian

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja artykuł
2016-08-17 12:20:23 Jakub Giza Usunięcie pliku Ustawa-z-dnia-7-lipca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
2016-08-17 12:19:02 Jakub Giza Dodanie pliku Ustawa-z-dnia-7-lipca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
2016-08-17 12:16:46 Jakub Giza Dodanie pliku Ustawa-z-dnia-7-lipca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-o-dzialach-administracji-rzadowej-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
2016-08-17 10:53:31 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-17.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-17 10:46:49 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Dodany-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-z-dnia-16.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-17 10:46:03 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Informacja-o-dodaniu-Zalacznika-nr-4-do-SIWZ-z-dnia-16.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-17 10:45:14 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Dodany-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-z-dnia-16.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-16 12:49:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-z-dnia-16.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-16 09:14:01 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Dodany-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-z-dnia-16.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-16 09:10:25 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-GUGiK-28.xml Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-16 09:06:23 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-GUGiK-28.xml Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-16 09:05:20 Tomasz Cieśluk Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.xml Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 17:00:00 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-EGIB-i-GESUT.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:59:46 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:57:23 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Instrukcja-odnosnie-sposobu-sciagniecia-poszczegolnych-czesci-OPZ-z-serwera-FTP.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:28:47 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8c-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-EGIB.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:28:25 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-8a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob,-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-EGIB-i-GESUT.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:28:10 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7c-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-EGIB.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:27:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-7a-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-EGIB-i-GESUT.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:26:53 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:26:38 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:26:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.xml Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:25:22 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:24:54 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2.1-do-SIWZ-Opis-sposobu-obliczania-ceny.xlsx Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:24:01 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Odbioru.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:23:35 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-1.1-do-Umowy-do-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Protokolu-Przekazania.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:23:20 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:22:46 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-12.08.2016.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:22:32 Michał Onaszkiewicz Dodanie pliku Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT
2016-08-12 16:21:58 Michał Onaszkiewicz Aktualizacja artykułu Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT